Sök stöd från Klimatklivet

Har ni en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan ni som förening just nu söka pengar från Klimatklivet.
Möjligheten att ansöka om stöd är öppen 18-29 januari.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Önskade effekter är också spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt en positiv påverkan även på andra miljömål utöver ”Begränsad klimatpåverkan”.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Ansökan som görs via Länsstyrelsens e-tjänst stängs klockan 17.00 den 29 januari.