Hantering av dömd elitdomare utreds

Dag Cohen, chefsrådman vid Malmö tingsrätt, har fått i uppdrag att utreda hur Svenska Fotbollförbundet har hanterat de graverande uppgifter som framkommit kring en svensk elitdomare. Utredarens analys och slutsatser ska också föreslå hur liknande ärenden bör hanteras i framtiden.

Domaren dömdes den 8 januari av Göteborgs tingsrätt till 4,5 års fängelse för grovt bedrägeri.