Förenklade tävlingsformer ska få fler att spela längre

SvFF utvecklar, med finansiering från RF, ett nytt koncept som ska göra fotbollen tillgänglig för fler under en längre tid. Projektet har namnet ”Förenklade tävlingsformer” - fotbollen ska finnas för alla.

De olika spelformerna inom ramen för "motionsfotboll" där förenklade tävlingsformer ingår.

- Vi har för få destinationer i dagens fotboll och måste skapa fler. Det du väljer ska inte heller vara din slutdestination utan du ska kunna resa fram och tillbaka. Därför är det viktigt att vi erbjuder en ny tävlingsstruktur, säger Rebin Mardan som tillsammans med Marie-Louise Dahlberg leder projektet hos SvFF.

Idén har sitt ursprung i svensk fotbolls strategidokument 2018-2022, RF:s ”Strategi 2025” samt utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”. I SvFF:s strategidokument står följande:

”Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och möjliggöra för såväl tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.”

Något som svensk fotboll inte lever upp till idag. Därför behövs ett nytt format inom ramen för motionsfotboll som ska vara:

  1. Tillgänglig för alla livet ut
  2. Lägre administrationskrav för föreningar och deltagare

Men främst är syftet att tillgängliggöra fotbollen för spelare från 13 år och uppåt som inte känner sig hemma i de tävlingsformer som erbjuds i dag. Fler ska spela längre vilket också kommer att gynna föreningarna.

- För vissa föreningar är detta en överlevnadsfråga. Vi tror att projektet möjliggör att vi verkligen kommer kunna leva upp till att föreningarna kan ha så många utövare som möjligt, så länge som möjligt, säger Marie-Louise Dahlberg.

Projektet har varit i en erfarenhetsinhämtningsfas under 2020 och ska testas under 2021 innan tanken är att det ska implementeras över hela Sverige till 2022.