Sveriges tredje diplomerade förening korad

Östersundsföreningen Ope IF har under många år arbetat bra med sin föreningsutveckling. De senaste 15 månaderna har de arbetet med Diplomerad förening och nu har de blivit diplomerade!

Föreningen tilldelades utmärkelsen efter att diplomeraren i Jämtland-Härjedalens FF godkänt alla kriterier som är framtagna för Diplomerad förening. Ett sista steg är den föreningsdialog som genomfördes under måndagskvällen. På plats fanns representanter från Svenska Fotbollförbundet tillsammans med styrelsemedlemmar, ledare, spelare och föräldrar från Ope IF.

Under kvällen gick deltagarna igenom och analyserade de resultat som framkommit från den självskattning som föreningen genomfört. Detta skapade en hel del diskussioner utifrån föreningens arbete och den verksamhet som bedrivs. 

En viktig del av föreningens arbete har alltid varit att utbilda sina tränare utifrån rätt utbildningsnivå. Spelarutbildningsplanen är också en av hörnstenarna i verksamheten som de har arbetet med under flera år och kontinuerligt reviderar och förbättrar. ”Det är viktigt att kunna relatera till Spelarutbildningsplanen när det uppstår situationer”, säger Mathias Eriksson, ansvarig på dam- och flicksidan.

Föreningen har också jobbat aktivt med att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar. Det finns ett förebyggande arbete, men även tydlighet i vad som ska göras om det till exempel uppstår mobbningssituationer.

Peter Landström, SvFF och Anna-Karin Broström, Ope IF

Anna-Karin Broström har varit ansvarig för att driva utvecklingsprocessen kring Diplomerad förening. För henne var det en förutsättning att få ansvaret för diplomeringsprocessen när hon fick frågan om hon stod till förfogande för ett styrelseuppdrag. Anna-Karin säger att det känns bra med alla medlemmar som engagerat sig i det utvecklingsarbete som föreningen gjort för att lyckas med diplomerade. Men föreningen kommer inte att nöja sig för det! 

Det stannar inte här, det här är bara ett steg på vägen i föreningens utvecklingsresa.
Christer Thylin, ordförande i Ope IF

Efter föreningsdialogen såg Svenska Fotbollförbundets representanter ingen anledningar till att inte diplomera föreningen. Kvällen avslutades med överlämning av skylt, diplom och ett gäng fotbollar. Bra jobbat Ope IF och stort grattis till diplomeringen!