Gymnasieansökningar öppna till 1 december

Den 1 september öppnades möjligheten att söka till de nationella fotbolls- och futsalgymnasierna (NIU) inför höstterminen 2021! Ansökningsperioden löper till den 1 december 2020.

NIU står för Nationell idrottsutbildning och en nyhet är att till nästa läsår kan du även söka till våra nya NIU futsalgymnasier. Ambitionen är att starta med sex futsalgymnasier.

Mer detaljer kring ansökningsförfarandet samt var i landet du hittar de nationella utbildningarna finner du på våra sidor om skolfotboll på gymnasienivå.