Link

Inbjudan tränarutbildning fotbollsanalys

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inbjuder till tränarutbildning fotbollsanalys. Kursen består av fyra moduler om 3 dagar med hemuppgifter inför och mellan modulerna. Utbildningen genomförs under perioden januari till maj 2021 på Bosön, Lidingö. Sista ansökan 31 oktober.

Om utbildningen

I dagens fotboll finns ett ökat behov av utbildade specialister inom fotbollsanalys i organisationen och tränarteamet. Detta för att optimera arbetssättet inom området kring arbetscykeln runt match, men även ur ett utvecklingsperspektiv både kollektivt och individuellt.

Kursen vänder sig till tränare/analytiker med ett intresse för fotbollsanalys och har som mål att förse deltagarna med teoretisk och praktisk kunskap för att möjliggöra integrering av och höja nivån på matchanalys i fotbollen på professionell, semiprofessionell och akademinivå.

Under kursen behandlas Fotbollsanalys ur ett helhetsperspektiv med rollen som analytiker i ett ledarteam, arbetscykeln runt match, insamling och presentation av data, mätpunkter med mera.
Arbetet kommer ske utifrån din hemmiljö och dina programvaror. Deltagare som inte har tillgång till en programvara kommer ges möjlighet till arbete i en programvara under kursen.

Kursinstruktörer är Svensk Fotbollförbundets matchanalytiker och tränarutbildare med gästföreläsare från både landslags- och klubbmiljö.

Förkunskaper

Formell behörighet att ansöka har den som har godkänt resultat och innehav av UEFA B-diplom.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till analytiker och tränare som arbetar med Fotbollsanalys i lag på hög nivå.

Omfattning

Kursen består av fyra moduler om 3 dagar med hemuppgifter inför och mellan modulerna.

Hemuppgifter inför och mellan modulerna.

  • Modul 1 20-22 jan 2021
  • Modul 2 9-11 mar 2021
  • Modul 3 20-22 apr 2021
  • Modul 4 25-27 maj 2021

Kursplats vid samtliga tillfällen är Bosön, Lidingö.

Ekonomi

Kursavgiften är 38 000 kr och inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga fyra kurstillfällen på Bosön.
Resor och extra övernattningar till kursmodulerna bekostas av kursdeltagaren själv.
Vid avbokning 14 dagar eller senare innan kursstart debiteras 60% av kursavgiften.

Ansökan

Inbjudan med ansäkningsformulär publiceras 2 september.
Sista ansökningsdag: 31/10
Antagning i december: 1/12

Kontakt

Ansökan