Link

Fokus tränarutbildning

Det var i slutet av förra veckan som tränarutbildare och kursadministratörer från svenska fotbollsdistrikt och SvFF träffades under en två dagars konferens om framtidens tränarutbildning.

Det var framförallt tre områden som gavs extra fokus:

Coaching convention 2023, hur tränarutbildarens roll kommer att se ut i framtiden med tanke på den nya konventionen, att SvFF vill satsa extra på att höja kompetensen och bibehålla de viktiga tränarutbildarna runt om i landet och metodik och pedagogik inom tränarutbildningen sett till sex nya principer inom vuxen lärande.

En konferens med fokus på samtal och diskussioner

Den kanske största anledningen till konferensen var att förankra, informera och upplysa om den nya konventionen: Coaching Convention 2023. Förändringar inom tränarutbildningen som ska vara nationellt förankrade under 2023. Bland annat ska samtliga 55 medlemsländer i UEFA införa en UEFA-C tränarutbildning, det nya första steget med ”UEFA-stämpel” för att utbilda sig till tränare. Syftet med det nya steget är bland annat att uppnå en likvärdighet i alla länder. Oavsett var man som tränare genomgår utbildningen ska kursplanen vara densamma. SvFF och samtliga fotbollsdistrikt står inför en stor förändring inom tränarutbildningen och för att tillsammans förankra det nya grundläggande steget.

Ett annat fokusområde under konferensen var att belysa vikten av tränarutbildarna som en prioriterad målgrupp och hur vi inom svensk fotboll ska göra för att kvalitetssäkra tränarutbildningarna framöver. Det är tränarutbildarna runt om i distrikten som för svensk fotbolls utveckling framåt och därför bör extra resurser satsas för att bibehålla och höja deras kompetenser.

Tillsammans med UEFA har SvFF identifierat sex principer inom vuxet lärande med fokus på metodik och pedagogik. Under konferensen diskuterades hur principerna kan framhävas ännu mer i tränarutbildningarna samt hur tränarutbildarna ska ta till sig av principerna och tillämpa dem i praktiken. Som ett exempel lyftes ”reality based learning”-  det vill säga att förflytta delar av utbildningen från förbundets lokaler till kursdeltagarnas hemmiljö. Tränartbildaren reser till deltagarens hemmaplan där tränarutbildaren kan se hur tränaren bedriver träning på hemmaplan, i hens egna miljö. Något man tror ska leda till ett bättre lärande och att tränare lättare ska ta till sig av utbildningen. Det här arbetssättet har tidigare funnits inom de högre tränarutbildningarna, men nu vill SvFF flytta ner metoden till de lägre utbildningarna, ex UEFA B. vilket man hoppas kommer leda till att effekten blir större och mer påtaglig för deltagarna.

Ett annat mycket uppskattat inslag bland konferensdeltagarna var när förbundskapten Janne Andersson äntrade scenen och berättade om sitt ledarskap, sin tränarfilosofi och sina ledstjärnor.

Under konferensens två dagar framfördes många goda förlag och idéer från deltagarna. Efterarbetet med sammanställning och utvärdering pågår för fullt...

Från konferensen tog man med sig både nya kunskaper och ny goodie bag.