Tränare – dela med dig av dina erfarenheter från pandemin

I ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) och Mittuniversitet genomförs en undersökning hur Covid-19-pandemin har påverkat norska och svenska tränare.
Inom ramen för undersökningen inbjuds du som tränare nu att fylla i en enkät om hur pandemin påverkat dig i vardagen.

De norska och svenska regeringarna har hanterat Covid-19-pandemin på olika sätt och begränsningarna för idrottsverksamhet har varierat mellan länderna.
Frågeformuläret undersöker hur Covid-19-pandemin har påverkat norska och svenska tränare, hur pandemin har påverkat din praxis, hur du hanterat begränsningarna och vad du har lärt dig från denna unika situation.

Det tar 10-15 minuter att fylla i formuläret. Ditt deltagande kommer att bidra till förståelse av konsekvenserna av pandemin och bidra till möjligheterna att utveckla verktyg för att hantera liknande situationer i framtiden.

Här kan fylla du i formuläret: