Link

Föreningsidrott boostar betygen

Att vara en del av den organiserade idrotten, exempelvis ett fotbollslag, gynnar skolresultaten. Det hävdar fem forskare som har genomfört en enkätundersökning i 42 svenska grundskolor.

Forskarna är oroliga att det historiskt låga föreningsidrottandet, som Centrum för idrottsforskning har redovisat i en färsk studie, kan ha sjunkit ytterligare i skuggan av coronapandemin. De vill därför se en större satsning på den organiserade föreningsidrotten på nationell och lokal nivå. ”En satsning på barns och ungdomars fritid borde vara en prioriterad fråga då en strukturerad och lärande fritid har positiva effekter på en rad områden rörande ungas välbefinnande”, skriver de på DN Debatt.