Bestämmelser för SvFF förtjänstmärke för instruktörer

Svenska Fotbollförbundet har sedan många år tillbaka en utmärkelse som heter "Förtjänstmärket för instruktörer". Märket finns i valörerna brons, silver och guld och kan sökas av tränare/instruktörer inom svensk fotboll enligt nedan kriterier.

  • Förtjänstmärket i brons utdelas efter minst 10 års aktiv verksamhet som fotbollstränare.
  • Förtjänstmärket i silver utdelas efter minst 15 års aktiv verksamhet som fotbollstränare samt att man erhållit bronsmärket minst 5 år tidigare.
  • Förtjänstmärket i guld utdelas till innehavare av förtjänstmärket i silver, som av SvFF bedöms på ”synnerligen utmärkt sätt ha gagnat svensk fotbollsidrott genom sin tränarverksamhet". Denna formulering definierades år 1997 av SvFF:s dåvarande Tekniska kommitté. 
    Följande kriterier är definierade av Förbundsstyrelsen utsedd Arbetsgrupp Fotbollsutveckling år 2020.

Efter erhållandet av silvermärket fordras:
Tre års verksamhet som tränare på allsvensk nivå herr eller dam, som förbundskapten för seniorlagen A, herr eller dam, eller U21 herr och U23 dam.

alternativt:
fem års verksamhet som tränare i Superettan, Elitettan, förbundskapten för U-landslag eller som riksinstruktör/tränarutbildare i SvFF.

Om dessa meriter kan styrkas, kan vederbörande komma ifråga för guldmärket.

Ansökan

Förslag till utdelning av utmärkelse kan göras av förening eller distriktsförbund.

Förening skickar ansökan till eget distriktsförbund:

Distrikten granskar och gör en sammanställning och skickar till SvFF, Per Widén, Box 1216, 171 23 Solna alternativt per.widen@svenskfotboll.se.

Sista ansökningsdag till respektive distrikt är varierande, men gemensamt för distrikten är att ansökningarna ska vara SvFF tillhanda senast den 31 oktober.

Tågordning

Inkomna ansökningar till SvFF sammanställs och Arbetsgruppen Fotbollsutveckling lämnar ett förslag till beslut till SvFF:s Förbundsstyrelse, som på sitt decembersammanträde beslutar om utdelning av märken.

Beslut om utdelning meddelas sendan distriktsförbunden under januari månad. Utdelning av brons- och silvermärken sker via distriktsförbunden och guldmärket delas ut av SvFF.