Nu ska alla spelare över tolv år registreras

Det internationella fotbollförbundet FIFA:s regler för spelarregistrering ändras. Från och med i sommar ska alla spelare från tolv år och uppåt registreras. De svenska föreningarna får fram till juli månad på sig att registrera sina spelare i Fogis. En av fördelarna med nyordningen är att det blir lättare att följa upp den så kallade utbildningsersättningen till föreningar som fostrat spelare.

Förändringen genomförs samtidigt i FIFA:s samtliga medlemsländer. I Sverige administreras all tävlingsverksamhet i ett gemensamt system, Fogis, där även spelarregistreringar görs. 1 juli kopplas det svenska systemet ihop med FIFA:s internationella vilket underlättar vid spelarövergångar mellan länder. Det blir därmed lättare att följa upp en spelares hela karriär, något som ska göras vid professionella övergångar där det finns krav på ersättning till spelarens tidigare klubbar, den så kallade utbildningsersättningen.

I Sverige har det hittills inte funnits några tvingande nationella regler att registrera spelare i åldern 12-14 år och graden av registrering varierar därför i landet. Från 15 år och uppåt är registreringen obligatorisk sedan tidigare.

De nya bestämmelserna innebär att landets föreningar har fram till 31 juli på sig att registrera samtliga spelare födda 2008 och tidigare. I alla matcher med spelare från tolv år och uppåt kommer elektronisk domarrapport successivt börja användas (vilket innebär att alla spelare måste registreras i den innan match).

Inget hindrar att man registrerar även yngre spelare. Det är vanligt med lag med fler årskullar och i de fall där ett tolvårslag innehåller ännu yngre spelare förutsätter det att även de finns registrerade i Fogis.