Link

Om licensfortbildning UEFA B, UEFA Mv A, UEFA A och UEFA Pro

Vi arbetar för tillfället med planeringen av licensfortbildningarna för UEFA B, UEFA Mv A, UEFA A och UEFA Pro. Här följer information om vad som gäller respektive utbildning.

UEFA Mv A, UEFA A och UEFA Pro

Det vi vill uppnå är att med de rekommendationer och riktlinjer som finns för tillfället säkerställa att vi under första kvartalet 2021 kan genomföra detta på ett säkert och bra sätt. 

Detta innebär att licensfortbildningen 2021 kommer finnas tillgänglig som ett digitalt utbildningspaket.  Du som deltagare kommer att få ta del av detta utbildningspaket från din hemmiljö och efter att ha genomfört hela utbildningen förnyas din licens.

Anmälan till licensfortbildningen kommer öppnas i månadsskiftet januari-februari 2021. Utbildningspaketet kommer finns tillgängligt digitalt under mars månad. Mer info om anmälan, kostnad, utbildningen, innehåll m.m. kommer under januari månad.

UEFA B

För de tränare som söker licensfortbildning för UEFA B kommer denna genomföras under hösten 2021. Planen är att den genomförs på olika orter i landet. Mer information kommer under första halvåret 2021.

Allmänt kring licensfortbildning enligt UEFA Coaching Convention

En tränare kan vara utan licens i flera år, men kan när som helst förnya sin licens genom SvFF:s licensfortbildning.  Licenserna är giltiga i tre år och utfärdas digitalt efter godkänd tränarutbildning alternativt licensfortbildning, till de tränare som har diplom från någon av kurserna; UEFA B, UEFA A, UEFA Mv A, UEFA Pro.
För att förlänga sin licens i ytterligare tre år måste tränaren genomgå av UEFA/SvFF godkänd licensfortbildning om sammanlagt minst 16 timmar.  För den tränare som genomgår licensfortbildning om minst 16 timmar, uppgraderas licensen för tre nya år. 

Återkom gärna om du har frågor nu eller i framtiden.