Link

Inställda träningar – kan det leda till fler dropouts?

Pandemin har lett till att många idrottsungdomar rör sig mindre. Det visar en studie som Malmö universitet har gjort. Och detta oroar många idrottsledare.  "De menar att medlemstappet skulle kunna bli så stort som 30–40 procent", säger forskningsledaren Susanna Hedenborg.

Studien, som gjordes under våren, heter "Röster från en stängd idrottsvärld". Den gick ut till både ledare och ungdomar. Syftet var att studera coronakrisens effekter på idrott och fysisk aktivitet. Antalet svar var närmare 1 100.

31 procent av de mellan 16-20 år svarade att de har varit mindre aktiva under pandemin. Anledningen var att olika restriktioner begränsat deras möjlighet att träna tillsammans med sina lag.

– Det kan vara gymnasieungdomar som hamnade hemma framför skärmen när skolorna stängde och idrotten stängde ner. Det är en riktig utmaning både för samhället och idrottsrörelsen som redan tappar medlemmar i den yngre åldersgruppen, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap.

Hon menar att det är för tidigt att dra långtgående slutsatser, men att det finns en risk för att antalet så kallade drop outs från idrotten kommer att öka. Något som många idrottsledare är oroliga för.

– Tappar man en sådan här åldersgrupp under en längre period så vet vi inte riktigt vad som händer. Föreningarna själva är oroade och menar att medlemstappet skulle kunna bli så stort som 30–40 procent, säger Susanna Hedenborg.

På sikt skulle hon och forskarna i projektet vilja gå vidare med djupintervjuer av de unga som svarat på enkäten.

– Man kan tänka sig att när man rör sig mindre och sitter mycket framför en skärm så påverkas den psykiska hälsan. Det skulle vi vilja studera närmare.

Tre saker att fundera över

  1. Mer utomhusträning.

Pandemin visar att de senaste årtiondenas ”inomhusifiering” av idrotten inte är så lyckad i alla avseenden. Kanske kommer kommuner behöva bygga träningsplatser utomhus för gymnastik, innebandy och handboll.

  1. Mindre grupper för barn.

Undersökningen ovan visade även på en oväntad effekt av pandemin. De yngre upplevde det som positivt att man inte får vara lika många på träning och matcher.

  1. Föräldrafria matcher.

Undersökningen visade också att några av de yngre tyckte att det var skönt att slippa föräldrar som skrek vid sidan av planen. Det tyckte även de unga domarna.

Källa: Malmö universitet