Remissvar angående framtida idrottsgymnasier

Utbildningsdepartementet har genomfört en utredning och presenterat förslag om den framtida utformningen av idrottsgymnasier. Svenska Fotbollförbundet har studerat utredningen och även lämnat ett remissvar till departementet.

SvFF anser att den nu presenterade utredningen är väl genomarbetad och innehåller en del förslag som skulle ge bättre förutsättningar samt mer rättssäker och likvärdig utbildning till elitsatsande ungdomar. Vi anser dock att några av förslagen har väldigt stor påverkan på svensk fotboll – bland annat dimensioneringen av utbildningarna, tillstyrkansprocessen samt urvalet till utbildning – vilket kan innebära en försämring för svensk fotboll i stort.

Därför föreslår SvFF att man överväger att behålla en del av dagens system, men även att regionala idrottsutbildningar för lagidrotter (dagens NIU), får samma villkor som riksrekryterande idrottsutbildningar (RIG/individuella idrotter), och att man kompletterar systemet med ett nytt idrottsämne som ett lokalt alternativ.

I vårt remissvar har vi lyft framför allt några viktiga punkter:

  • Viktigt att behålla idrottsgymnasie-systemet
  • Ett system istället för dagens två (RIG och NIU)
  • Gemensam finansiering (Riksprislista)
  • Bra lokalt alternativ (som ersätter dagens LIU)

Vi har även några punkter där vi önskar förtydligande/konkretisering:

  • Dimensioneringen (vår viktigaste punkt)
  • Koppling till forskning
  • Koppling till föreningsmiljön
  • Elitbegreppet
  • Möjlighet att få in idrottselever (med rätt behörighet) till ordinarie gymnasieutbildningar

Efter att Utbildningsdepartementets remissrunda nu är avslutad ser vi fram emot fortsatta diskussioner om utformningen av framtida idrottsgymnasier.

Läs mer: