Inga besök på SvFF:s kansli

Sedan 29 oktober är personalen på SvFF:s kansli i Solna anmodade att jobba hemifrån och inga externa besökare tillåts på kansliet.

Med anledning av de uppdaterade Covid 19-riktlinjerna från region Stockholm 29 oktober beslutade SvFF samma dag att medarbetarna på kansliet i Solna ska jobba hemifrån tills vidare. Externa besök på kansliet är inte tillåtna.

Sedan Corona-utbrottet i mars har personalen redan till övervägande del jobbat på distans och digitala möten har varit normen i den dagliga verksamheten.

Det går med andra ord inte att avlägga spontanbesök på SvFF-kansliet (för till exempel övergångsärenden).

All kontakt med förbundet och dess personal får tills vidare ske digitalt, förslagsvis genom e-post.

SvFF:s växel är bemannad vardagar 9-12 och 13-16 (fredagar stänger den 15).