RF:s kompensationsstöd till föreningar

Mellan den 7 maj och den 19 maj är ansökan öppen för alla SvFF:s föreningar att ansöka om kompensationsstöd för uteblivna intäkter och kostnader perioden 1 januari till 30 april 2021.

Artikeln uppdateras löpande utifrån RF:s information. Senast uppdaterad 7 april 20.47.

Regeringens krispaket till idrottsrörelsen - på grund av Coronapandemin - uppgår till 1,35 miljarder kronor. Delar av krispaketet ska gå till föreningarna.

Ansökan görs likt tidigare under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Stödet är till för alla föreningars överlevnad under den tuffa tiden som pandemin har inneburit. Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är dessutom prioriterat av RF. Men de exakta riktlinjerna och regelverket utformas i mitten av april av RF.

Hjälp med ansökan

RF sköter om och administrerar ansökan. Det är även RF som sedan fördelar det ekonomiska stödet till alla föreningar. Därför erbjuder RF flera hjälpinsatser inför och till föreningarnas ansökan. Främst via RF-SISU:s distrikt och deras idrottskonsulenter. Många av RF-SISU:s distrikt har tidigare erbjudit hjälp med ansökan via digitala möten.

Kontakt RF-SISU Blekinge

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 045-5367650

Mejladress: blekinge@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Dalarna

Mejladress till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: dalarna@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Gotland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 049-8207050

Mejladress: gotland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Gävleborg

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 072-3551605

Mejladress: info.gavleborg@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Halland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 035-177400

Mejladress: halland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 010-4764200

Mejladress: jamtland-harjedalen@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Norrbotten

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 070-6007732

Mejladress: norrbotten@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Skåne

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 010-4765700

Mejladress: kundtjanst.skane@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Småland

RF-SISU Småland ber alla föreningar att ta kontakt med idrottskonsulenten i föreningens kommun om hjälp med ansökan.

Kontakt RF-SISU Stockholm

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 08-6274000

Mejladress: stockholm@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Sörmland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 010-4764299

Mejladress: sormland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Uppland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 018-277000

Mejladress: uppland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Värmland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 010-4764700

Mejladress: varmland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Västerbotten

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 090-6955600

Mejladress: vasterbotten@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Västernorrland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 010-4764900

Mejladress: vasternorrland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Västmanland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 010-4764800

Mejladress: vastmanland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Västra Götaland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 031-7266000

Mejladress: vastragotaland@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Örebro län

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 019-175500

Mejladress: info.orebrolan@rfsisu.se

Kontakt RF-SISU Östergötland

Telefonnummer till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: 010-4765000

Mejladress: ostergotland@rfsisu.se

Förutom via RF-SISU distrikt kan man som förening även kontakta RF för frågor kring ansökan via mejladressen: kompensation@rfsisu.se

Andra fotbollsrelaterade frågor kring stödet kan skickas till SvFF på mejladressen: kompensationsstod@svenskfotboll.se