Link

Tre nationella futsalgymnasier 2021

SvFF har beslutat att starta tre nationella (NIU) futsalgymnasier till höstterminen 2021. Platserna är Göteborg, Täby och Örebro och ansökningarna till dessa är öppna fram till 1 december 2020.

De tre gymnasierna är Katrinelundsgymnasiet/Bernadottesgymnasiet i Göteborg, Tibble gymnasium i Täby och Virginska gymnasiet/Idrottsgymnasiet i Örebro.

Eftersom hela idrottsgymnasiesystemet ses över inför läsåret 2024/25, så kommer vi inte att starta flera NIU-futsalgymnasier innan det.

Det kommer att finnas en hel del lokala futsalgymnasier (LIU-futsal) som du som elev kan söka, mer info kring dessa gymnasier kommer att finnas på hemsidan under våren 2021.