Link

Anmälan till paraläger i Umeå 28-30 augusti

Parasport Sverige och Svenska Fotbollförbundet bjuder tillsammans in spelare med en funktionsnedsättning till regionala läger 2020. Denna anmälan gäller enbart för lägret i Umeå den 28-30 augusti. Kommande läger äger rum i Mjölby 25-27 september samt i Älmhult 9-11 oktober. Anmälan till läger 2 och 3 går ut efter sommaren.

OBS! Lägren kan komma att ställas in om inte Covid-19 rekommendationerna tillåter.

Lägret som skulle ägt rum i Uppsala i början av augusti tvingades vi tyvärr ställa in pga rådande omständigheter.

Parasport Sverige och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) genomför tillsammans dessa läger som en parafotbollssatsning. Lägren möjliggörs tack vare verksamhetsstöd för paraidrott som SvFF har tagit del av.

På varje ort finns det en ansvarig värdförening samt en lägeransvarig som genomför lägret tillsammans med Parasport Sverige och SvFF.

I Umeå är värdföreningen Mariehem SK. Lägret kommer att genomföras på Nydala Sportfälts naturgräs och logi sker på Bräntbergsskolan vilket är på gångavstånd från fotbollsplanerna.

Fredag

 • Samling och incheckning vid skolan kl. 16.00
 • Teambildning för spelarna/ledarutbildning för föreningstränarna
 • Middag
 • Fri tid

Lördag

 • Frukost
 • Träningspass 1 förmiddag
 • Lunch
 • Träningspass 2 eftermiddag
 • Middag
 • Underhållningsaktivitet för de som vill
 • Kvällsfika

Söndag

 • Frukost
 • Träningspass 3 förmiddag
 • Lunch
 • Hemresor från kl. 14.00

Spelare

Spelare över 15 år med en funktionsnedsättning. Spelaren kan till vardags spela i ett parafotbollslag eller tillhöra ett lag i SvFF ordinarie serispel. 

Vi välkomnar alla skadegrupper till lägren, oavsett nivå! 

Ledare

Utöver spelarna bjuds även deras tränare in och vi ser gärna att spelare och ledare deltar gemensamt.

Deltagande ledare kommer även att få ta del av en ledarutbildning på fredagskvällen. 

Parasport Sverige, SvFF och lägeransvarig utser tillsammans tränarstaben till respektive läger.

Deltagarna delas upp i olika träningsgrupper utifrån nivå vilket anges i anmälan nedan. Under lägret kan ansvariga tränare välja att flytta spelare mellan nivåerna.

11v11 (hög nivå)

För spelare som är fysiskt väl fungerande, god fotbollsteknik och med god kondition och taktiskt kunnande.

7v7 (medelnivå)

För spelare som har vissa koordinationsproblem, bristande teknik och taktiskt förståelse men som kan spela ihop som lag.

5v5 (lätt nivå)

För spelare som inte har så god fysisk kapacitet, har koordinationsproblem, har bristande teknik och spelförståelse. Den här klassen är också till för nybörjare.

Res med tåg/buss

Resor med tåg/buss bokar ni själva via arrangören i början av augusti, efter att ni fått en bekräftelse på er anmälan. För resor som bokas på annat sätt utgår ingen ersättning.

Mer information om hur ni går tillväga kommer! 

Res med bil

För resor med egen bil utgår reseersättning i efterhand genom att ansvarig fyller i en reseräkning. 

OBS! Resor ska ske på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till Folkhälsomyndighetens och SvFF:s riktlinjer. 

Spelare

Kostnad för lägret är 250 kr/spelare. I kostnaden ingår kost och logi samt resa om den bokas enligt informationen som ni hittar under "resor".  

Ledare

Vi bjuder på kostnaden för en ledare per fem spelare. Om föreningen vill skicka fler ledare blir kostnaden 250 kr/ledare.

Fakturan för både spelare och eventuella ledare skickas till föreningen.

På lägren gäller nolltolerans vilket innebär att lägeransvariga förbehåller sig rätten att skicka hem deltagare om de bryter mot följande: 

 • Lägren bedrivs i rökfria lokaler och anläggningar. Om det förekommer rökzoner utomhus, ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna.
 • Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med lägerverksamhet, eller resor till och från dessa.
 • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.
 • Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Anmälan till regionalt paraläger 

Ansvarig föreningstränare anmäler de spelare som är intresserade vilket görs i 2 steg:

 1. Tränaren fyller i sina egna kontaktuppgifter och anger där om hen själv deltar (rekommenderas) på lägret eller ej i formulär "tränare"
 2. Tränaren anmäler sedan en eller flera spelare i formulär "spelare"

Det finns inget maxantal för spelare per förening. 

Arrangören kan dock komma att minska antalet spelare per förening för att följa FHM rekommendationer om antal personer vid större samlingar eller vid brist på platser.

Sista anmälningsdag är tisdag den 4 augusti. 

TRÄNARE

Jag deltar vid lägret
Kostavvikelse

SPELARE

Position
Synnedsättning
Kostavvikelse

Som anmälande tränare intygar jag att spelaren har en vilja att utvecklas samt klarar av att:

 • Resa (till annan ort)
 • Sova i skolsal
 • Vara i stor samling
 • Ta instruktion av ny person