Anmälningsformulär för kompislag (7 mot 7)

Detta är ett anmälningsformulär för er som idag inte är anslutna till en fotbollsförening i Gestriklands FF.

Denna serie är under pilotåret 2021 kostnadsfri att vara med i för alla lag. Gestriklands FF står för försäkrings- och domarkostnader. Tillkommer gör kostnaden för medlemsavgift i den pilotförening ni väljer.

I anmälningsformuläret kommer ni att välja vilken pilotförening ni vill tillhöra. Den pilotförening ni valt kommer att kontakta dig för att berätta om hur spelarna i ditt lag kan betala in medlemsavgiften till föreningen.

Pilotföreningar

För att som kompislag få vara med i den här serien behöver alla spelare bli medlem i en pilotförening.

En pilotförenings främsta uppdrag är att fånga upp kompislag så att de på ett regelrätt sätt kan vara med på våra tävlingar, utan att själva behöva bilda en ny förening.

Tanken är att pilotföreningar på ett enkelt sätt erbjuder kompislag medlemskap och tillhörighet i deras förening och att det ska bli en vinning för båda parter. Kompislagen får delta i distriktsanordnade motionsfotbollsaktiviteter och pilotföreningarna får nya medlemmar och växer som förening. Att stå listad som pilotförening innebär att föreningen aktivt visar utåt att hos dom är alla välkomna och de erbjuder fotboll hela livet oavsett ambitionsnivå.

Pilotföreningar 2021

Vi återkommer med information om vilka pilotföreningar det kommer att vara i Gestrikland.

Anmälan

Ange vilket/vilka sammandrag ni önskar delta i.

*Distriktsförbundet äger rätten att godkänna lagnamn förutsatt att det inte strider mot namnpolicyn för “fotbollsligan”.

Kontaktperson för laget:

Om antal lag tillåter kommer vi att dela upp serien i åldersgrupperna 13–15 år och 16–19 år. Vilken åldersgrupp önskar ni tillhöra då?