Playmakers

Sverige är ett av 37 länder som deltar i UEFA:s och Disneys koncept Playmakers. Syfte är att få fler flickor i åldern 5–8 år att börja spela fotboll samt att nå fler kvinnor till fotbollen.

Playmakers är ett koncept som är framtaget av UEFA och Disney och riktar sig till flickor 5–8 år. Syftet är att introducera fotboll för flickor som ännu inte spelar fotboll.

För spelare innebär Playmakers att de deltar i färdiga träningar som bygger på berättelser från Disneys filmer Frost 2 och Superhjältarna 2. Ledare får utbildning i konceptet Playmakers.

Under 2021 genomfördes konceptet i Sverige med 30 deltagande föreningar. Under 2022 kommer vi erbjuda ännu fler föreningar att ta del av Playmakers. 

Frågor och svar om Playmakers

Playmakers handlar om allsidig träning, rörelse, lek, grundläggande fotbollskunskaper och ”life skills”. Träningarna återspeglar berättelsen i respektive film. Varje träningspass utgår ifrån ett kapitel i arbetsboken, där varje film är uppdelad i åtta kapitel.  

Konceptet ska vara roligt och det ska vara en motiverande miljö där barnen lär sig nya saker och introduceras i fotbollen.

Varje träningspass utgår ifrån nedanstående delar: 

 1. Introduktion 
 2. Karaktärerna  
 3. Miljön 
 4. Äventyret 
 5. Reflektion 
 6. Cliffhanger
 • Föreningen får låta minst två ledare genomgå en utbildning på 1,5 dag med tillhörande hemuppgifter
 • Föreningen får ett Playmakers-kit, innehållande bollar i olika storlekar, bollsäck, koner, västar, marknadsföringsmaterial och arbetsböcker utifrån Frost 2 och Superhjältarna 2
 • Föreningen får stöttning och handledning från Svenska Fotbollförbundet
 • Föreningen ska marknadsföra Playmakers och nå flickor i åldern 5–8 år
 • Föreningen ska nå 15–30 barn för att kunna genomföra träningarna på ett bra sätt
 • Föreningen ska genomföra två arbetsböcker, en arbetsbok beräknas ta 8–10 träningar, varje pass beräknas ta en timme
 • Föreningen ska fylla i en utvärdering efter genomförande

Det är en 1,5-dagarsutbildning med tillhörande hemuppgifter, utbildningen sker digitalt och är kostnadsfri.

Det är två inplanerade utbildningar under våren 2022:

 • 13 mars (heldag) och 22 mars (kvällstid)
 • 9 eller 10 april (heldag) och 20 april (kvällstid)

Det finns möjlighet att köpa mer material. Ett helt Playmakers-kit kostar cirka 3000 kronor om ni vill beställa fler.

Vill er förening bli en Playmakersförening så anmäler ni er här på vår hemsida.

Playmakers ska vara ett kostnadsfritt koncept. Föreningen får dock ta ut en avgift på max 30 kronor/tillfälle för deltagare som inte är medlemmar i föreningen. 

Alla som vill prova på en aktivitet räknas som medlemmar och i och med det gäller även försäkringen. Detta under förutsättning att deltagaren är registrerad för aktiviteten.

Konceptet och dess material är riktat till flickor, ett villkor från UEFA och Disney. Dock kan man självklart använda samma upplägg och metodik för pojkar.

Föreningen måste alltid vara ansvarig för verksamheten och följa FHM:s riktlinjer och rådande rekommendationer.

Enligt en rapport från WHO är det endast 16 procent av flickorna som uppfyller miniminormerna för fysisk aktivitet. Med hjälp av Disneys berättande är förhoppningen att fler flickor uppfyller dessa krav. Forskning visar att berättande kan spela roll för att barn ska börja med idrott.

Kontakt