Starta upp gåfotboll

  1. Se till att ni har lite koll på vad gåfotboll är. 
  2. Förankra beslutet om att starta upp verksamhet i styrelsen
  3. Identifera den målgrupp ni vill nå (kvinnor 55+ år, män 60+ år, pensionärer i alla åldrar osv).
  4. Bestäm dag, tid och plats för första tillfället.
  5. Utse en ansvarig från föreningen. Den personen får gärna vara på plats vid första tillfället.
  6. Marknadsför passet i olika kanaler (hemsida, sociala medier, lokalmedia, närbutik mm) anpassade efter målgruppen. Välj själva om de ska föranmäla sig eller om det är drop in. 
  7. Ansvarig person ser till att det finns material på plats vid första tillfället. Ni behöver västar, koner och bollar. Om ni inte vill använda koner som stolpar kan ni med fördel använda småmål (3v3-mål, innebandymål eller liknande).
  8. Se till att deltagarna värmer upp ordentligt och sedan delar ni in i lag för smålagsspel. Mer information under "Hur är upplägget på ett pass?" 
  9. Anpassa gärna dag, tid och upplägg efter deltagarnas önskemål för att det ska bli hållbart över tid. 
  10. Den person som var ansvarig från början kan med fördel lämna över ansvaret till en eller flera av deltagarna. Det främsta ansvaret är då att se till att det finns material till träningarna men den/de kan med med fördel själva vara med och spela! 

Notera att detta endast är tips på hur ni i föreningen kan göra. Listan kan givetvis revideras utifrån era förutsättningar!