Förenklade tävlingsformer

Förenklade tävlingsformer är ett nytt tävlingskoncept inom svensk fotboll som kommer att ligga inom ramen för motionsfotboll. Läs mer nedan.

Information om projektet

Fotboll – För alla överallt ​

Svensk fotbolls verksamhetsidé säger att: 

”Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och möjliggöra för såväl tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.”  

Det är en verksamhetsidé som vi inom svensk fotboll inte lever upp till idag. Idag är huvuddelen av den verksamhet som bedrivs för ungdomar och seniorer tävlingsfotboll inom ramen för seriesystemet.  För att kunna leva upp till vår verksamhetsidé och vara de vi säger att vi vill vara behöver svensk fotboll utveckla flera former av fotbollsverksamhet. Vi vill gå från att vara en åldersindelad pyramid till att erbjuda fotboll hela livet för en bred målgrupp som vill tillhöra fotbollsrörelsen.

För att kunna arbeta med att ta fram ett nytt tävlingskoncept inom svensk fotboll har SvFF beviljats finansiering av RF för 1,5 tjänst under 2020–2021. ​Förenklade tävlingsformer går hand i hand med RF:s arbete ”Strategi 2025”  och utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”.

Med förenklade tävlingsformer tror vi att vi kommer att ge föreningarna möjlighet att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Fotbollens struktur idag är problematisk då vi i tonåren får färre spelare, men den rekommenderade spelformen kräver fler spelare. Därför behöver vi hitta nya former för tävling där alla som vill kan vara med och spela fotboll oavsett nivå, ambition och antal spelare i truppen.

I förenklade tävlingsformer ligger inte fokus på att vinna serien utan att tillsammans med vänner ha möjlighet att uppleva fotbollens gemenskap och glädje. En möjlighet för alla, oavsett var i landet spelaren bor, att kunna spela fotboll hela livet. I den här tävlingen spelar vi inte de traditionella spelformerna, inte heller i traditionell serieuppbyggnad. I de här tävlingarna ställs inte samma krav på administration för föreningar och deltagare, utan fokus ligger på att det ska vara så enkelt och flexibelt som möjligt att kunna vara med.

Syftet med projektet är att skapa förenklade tävlingsformer för åldrarna 13 år och uppåt, så att spelare inte ska behöva lämna fotbollen för att kunna utöva fotboll på ett sätt som de önskar. ​

Målet är att svensk fotboll till säsongen 2022 erbjuder förenklade tävlingsformer över hela landet. 

2020

Erfarenhetsutbyte tillsammans med:

 • Fotbollens 24 specialdistriktsförbund (SDF)
 • Andra specialidrottsförbund (SF)
 • RF-SISU:s idrottskonsulenter
 • UEFA
 • Unga ledare genom workshops

Kunskapsinhämtning genom:

 • Enkätundersökning
 • Studier

Uppstart av organisationen:

 • Projektgrupp
 • Styrgrupp
 • Referensgrupp

2021

Utveckling av:

 • Tävlings- och representationsbestämmelser
 • IT-lösningar
 • Försäkring av spelare
 • Föreningsjuridik 

Pilotprojekt i fyra pilotdistrikt:

 • Se nedan

Utvärdering och revidering av pilotprojekten

Implementering och marknadsföring 

Samverkan:

 • Specialdistriktsförbunden
 • RF-SISU:s idrottskonsulenter

Pilotdistrikt 2021 

Under 2021 kommer vi att ha fyra pilotdistrikt. Mer information om vilken/vilka aktiviteter som erbjuds i respektive distrikt finner ni nedan. OBS! Allt är inte fastställt och sidorna kommer att uppdateras löpande med mer information.

Aktivitet i Gestriklands FF

 • Sammandrag 7 mot 7, med domare
 • Befintliga föreningar och kompislag får delta
 • Ungdomar i åldrarna 13-19 år 

Kontaktperson i Gestriklands FF: Anders Nordén, anders.norden@fotboll.gastidr.se, 070-270 82 75

Aktivitet i Jämtland/Härjedalens FF

 • Sammandrag 7 mot 7, med domare
 • Befintliga föreningar och kompislag får delta
 • Ungdomar i åldrarna 13-19 år 

Kontaktperson i Jämtland/Härjeldalens FF: Daniel Doverlind, daniel.doverlind@jhidrott.se, 072-240 32 45

Aktivitet i Norrbottens FF

 • Sammandrag 5 mot 5, med domare
 • Befintliga föreningar och kompislag får delta
 • Ungdomar i åldrarna 13-19 år 

Kontaktperson i Norrbottens FF: Matilda Boudin, matilda.boudin@norrbottensff.bd.se, 070-601 32 60

Aktivitet i Östergötlands FF

 • Sammandrag 7 mot 7, utan domare
 • Befintliga föreningar och kompislag får delta
 • Ungdomar i åldrarna 13-19 år 

Kontaktperson i Östergötlands FF: Carro Phalén, carro.phalen@idrottostergotland.se, 010-476 50 64

Kontaktperson