Link

Projektstöd parafotboll

Föreningar kan söka ”Projektstöd parafotboll” för att utveckla sin parafotbollsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline.

Svenska Fotbollförbundet har inför perioden 2020–2021 tilldelats verksamhetsstöd paraidrott. Projektgruppen har tagit beslut på att delar av medlen för 2020 ska omvandlas till ett sökbart Idrottsmedel likt Projektstöd IF för barn- och ungdomsverksamhet.

Projektstöd parafotboll söks via Idrottonline och ärendena hanteras av SvFF (ej SDF) vilket gör att det endast kommer att vara sökbart för föreningar anslutna till Svenska Fotbollförbundet.

Alla föreningsmedlemmar som har inloggning till Idrottonline kan gå in och skapa samt spara ansökan. För att vara behörig att skicka in ansökan måste personen däremot ha rollen Ordförande, Kassör eller Idrottslyftsansvarig i Idrottonline. 

Satsningarna ska genomföras under 2020 och förslag på typ av satsning är följande: 

  • Ledarutbildning
  • Knattefotboll
  • Tjejsatsning
  • Transport
  • Material
  • Annat

Till skillnad från flertalet andra stöd kan dessa medel även sökas retroaktivt, dvs även för satsningar som genomförts under januari-augusti 2020. 

Ansökningsperioden är öppen 1 september - 1 november och ärendena ska återrapporteras senast den 31 januari 2021.

Föreningar som endast är medlemmar hos Svenska Parasportförbundet har möjlighet till ett liknande ekonomiskt stöd. För mer information samt ansökan, kontakta sofie.gustafsson@parasport.se.