Projektstöd Parafotboll

Föreningar kan söka ”Projektstöd parafotboll” för att utveckla sin parafotbollsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline.

Svenska Fotbollförbundet har inför perioden 2022–2023 tilldelats verksamhetsstöd paraidrott. Projektgruppen har tagit beslut på att delar av medlen ska omvandlas till ett sökbart Idrottsmedel likt Projektstöd IF för barn- och ungdomsverksamhet.

Projektstöd parafotboll söks via Idrottonline och ärendena hanteras av SvFF (ej SDF) och detta kommer att vara sökbart för föreningar anslutna till Svenska Fotbollförbundet.

Alla föreningsmedlemmar som har inloggning till Idrottonline kan gå in och skapa samt spara ansökan. För att vara behörig att skicka in ansökan måste personen däremot ha rollen Ordförande, Kassör eller Idrottslyftsansvarig i Idrottonline. 

Satsningarna ska genomföras under 2022 och förslag på typ av satsning är följande: 

  • Ledarutbildning
  • Barn- och ungdomsfotboll
  • Seniorfotboll 
  • Transport
  • Material
  • Annat

Ansökningsperioden är öppen till och med 30 november 2022. Samtliga ärenden ska återrapporteras senast den 31 januari 2023.