Energimyndigheten

Energimyndigheten har stöd att söka till energieffektivisering.

Stöd för energikartläggning i ideella organisationer

Vill ni arbeta mer effektivt med er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget, och ni kan nu få ekonomiskt stöd från oss för att genomföra den. Ditt regionala energikontor hjälper dig också på vägen från ansökan till färdig energikartläggning.

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva er verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verksamheten och  kostnader.

Energikartläggningen ger förslag på åtgärder som kan spara energi. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner. Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som kan bidra med:

  • sänkta kostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke.

Hur stort stöd kan din organisation få och för vad?

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ni kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

För att ni ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten vissa krav på vad en energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas.

Vem kan söka stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag och ideella organisationer med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter.

En energikartläggning med stöd från Energimyndigheten innehåller dessa steg.

Vem genomför energikartläggningen?

Det finns två alternativ för vem som ska genomföra energikartläggningen:

Att anlita en konsult med specialkunskap om energi som utför energikartläggningen.

Att det redan idag finns personal på företaget med kompetens inom området som själv kan utföra energikartläggningen.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av att göra en energikartläggning? Ditt regionala energikontor stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten. Förutom energikartläggningsstödet finns även andra stöd att söka för att du ska komma vidare i ditt energiarbete. Ditt energikontor hjälper dig hitta rätt.