Stöd och kontakt i anläggningsfrågor

I varje fotbollsdistrikt finns en anläggningsansvarig till stöd i frågor rörande anläggningar. Dessutom finns i varje landsdel anläggningsutvecklare/utbildare som kan ge dig personlig rådgivning i samma frågor. Föreningar kan också ansöka om finansieringsstöd kring anläggningar från bland annat Anläggningsfonden, Investeringsfond Anläggning och Energi-initiativet.

Här kan du få råd

Distriktens anläggningsansvariga och anläggningsutvecklarna/utbildarna i de olika landsdelarna kan ge tips och råd. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

För att kunna vidareutveckla och öka den positiva utvecklingen inom anläggningsområdet har Svenska Fotbollförbundet förstärkt anläggningsområdet med regionala anläggningsutvecklare/utbildare. Dessa håller bland annat utbildningarna inom konstgräsområdet.

Funderar ni på att anlägga en konstgräs eller naturgräsplan, bygga fotbollshall eller näridrottsplats eller behöver någon annan hjälp inom anläggningsområdet så har ni möjligheten att kostnadsfritt få rådgivning eller besök av en anläggningsutvecklare/utbildare.

Anläggningsutvecklarna/utbildarna ska ses som en resurs för distriktsförbunden, fotbollsföreningar men även hjälpa kommuner i anläggningsfrågor som rör fotboll.

Kontakt:

Norrland
Hans-Erik Bergström, 070-341 72 46, hans-erik.bergstrom@svenskfotboll.se

Svealand
Niklas Callenmark, 08-735 09 74, 076-695 75 66, niklas.callenmark@svenskfotboll.se

Götaland
Göran Bogren, 0708-25 06 16, goran.bogren@svenskfotboll.se
Ingvar Björkman, 070-531 44 77, ingvar.bjorkman@svenskfotboll.se

SvFF
Niklas Callenmark, 08-735 09 74, 076-695 75 66, niklas.callenmark@svenskfotboll.se
Stefan Cårebo, 08-735 09 63, 079-062 09 95, Stefan.Carebo@svenskfotboll.se
Pierre Blomqvist, 08-735 09 75, pierre.blomqvist@svenskfotboll.se

Blekinge
Alexander Karlsson, 0768-67 68 90, alexander.karlsson@blekingefotboll.se

Bohuslän
Ingvar Björkman, 0705-31 44 77, ingvar.bjorkman@svenskfotboll.se

Dalarna
Stefan Jonsson, 070-250 77 05, stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Dalsland
Magnus Sahlin, 070-608 20 93, magnus.sahlin@telia.com

Gestrikland
Anders Nordén, 070-270 82 75, anders.norden@fotboll.gastidr.se

Gotland
Niklas Callenmark, 076-695 75 66, niklas.callenmark@telia.com

Göteborg
Patrik Gustafson, 031-761 07 10, patrik.gustafson@gbgfotboll.se

Halland
Cristel Brorsson, mobil 0708-71 35 38, cristel.brorsson@telia.com

Hälsingland
Mats Olsson, 070-211 02 44, matso.hidrott@gmail.com

Jämtland/Härjedalen
Jan Holm, 070-620 81 65, janken.holm@gmail.com

Medelpad
Göran Amund, 070-648 01 10, goramu@hotmail.com

Norrbotten
Michael Fleuron, mobil 070-651 16 78, michael.fleuron@norrbotten.rf.se

Skåne
Tvarko Matanovic, 040-59 02 14, tvarko.matanovic@skaneboll.se

Småland
Thomas Franzén, 070-536 54 31, Thomas.franzen52@outlook.com

Stockholm
Robin Johansson, 070-322 85 08, robin.johansson@stff.se

Södermanland
Pierre Kubalski, 070-104 28 15, pierre@kubalski.se

Uppland
Josefine Jardenäs, 018-430 60 74, josefine@upplandsff.se

Värmland
Fredrik Sandström, 054-770 71 02, fredrik.sandstrom@varmlandsff.se

Västerbotten
Lars Lindgren, 070-577 62 63, lars@vffboll.ac.se

Västergötland
Ulrik Hedfjärd, 070-236 71 25, ulrik.hedfjard@svenskfotboll.se

Västmanland
Västmanlands FF, 072-231 66 45, kansli@vff.se

Ångermanland
Håkan Lönnefors, 072-571 77 31, hakan.lonnefors@gmail.com
Sven-Erik Forsgren, 070-680 58 70, sven-erik.forsgren@telia.com

Örebro Län
Margareta Turan, 073-318 50 36, magganturan@hotmail.com

Östergötland
Johan Råsbrink, 010-476 50 70, johan.rasbrink@osterg.rf.se

Anläggningsfonden och Investeringsfond Anläggning

Föreningar som vill anlägga en fotbollsanläggning kan söka medel från Anläggningsfonden och Investeringsfond Anläggning.

Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i februari att ha följande regelverk och ansökningsförfarande för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden för år 2022 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt. För år 2022 gäller att anläggningsprojekt högst kan uppgå till 150 000 kronor per projekt.

Det kan ske genom att planen:

 • förses med slutna dräneringar
 • investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
 • investeras i en låg sarg runt konstgräsplanen
 • investeras i granulatfällor och filter för rening
 • investeras i miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor eller
 • andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas:

 • presentation av projektet
 • ritningar
 • eventuellt förfrågningsunderlag
 • kostnadsberäkning
 • finansieringsplan
 • driftkalkyl samt
 • uppgift om planen kommer att nyttjas för både dam-/flick- och herr-/pojklag

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Beslut om bidrag kommer ske vid fyra tillfällen under år 2022. Dessa fyra beslutstillfällen är 10 februari, 19 maj, 22 september och 17 november.

Ansökan ska ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Niklas Callenmark
Box 1216
171 23 Solna
Alternativt via e-post

Fler möjligheter till finansiering:

Det finns även möjlighet att ansökan om bidrag hos Naturvårdsverket för att minska utsläpp av mikroplaster från exempelvis konstgräsplaner. Sista ansöknngsdag är den 11 mars 2022. Se nedanstående länk:

 

 

I flera år har Svenska Fotbollförbundet haft stöd till anläggningar via Anläggningsfond, Energi-initiativet och Hat Trick programmen. Nu har vi infört en fond som heter Investeringsfond Anläggning som erästtning för Hat Trick programmen. Möjlighet att ansöka för år 2023 finns från och med den 1 mars 2022.

Stöd kan sökas av föreningar, föreningsägda bolag och kommuner för följande anläggningsområden:

 • Ny och/eller ombyggnad av arena eller idrottsplats för fotboll
 • Fotbollshallar
 • Futsalhallar
 • Nybyggnation av beachsoccerplaner

Projekten får inte ha påbörjats innan ansökan har skickats in.

Med ansökan ska biläggas:

 • Presentation av projektet
 • Ritningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Kostnadsberäkning
 • Finansieringsplan
 • Driftkalkyl
 • samt om arenan/hallen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

Ansökan kan mejlas till niklas.callenmark@svenskfotboll.se

Sista dag för ansökan till fonden är 15 december 2022. Beslut om bidrag kommer att kunna ges under våren 2023.

 

Man kan också ansöka om medel hos Riksidrottsförbundet inom ramen för anläggningsstödet. Läs mer på RF:s webbplats.

Energi-initiativet

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har SvFF initierat Energi-initiativet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten

En förening som äger eller har driftsansvar för en anläggning kan ansöka om medel från Energiinitiativet. Mer utförlig information och villkor hittar du här.

Anläggningslaget

Anläggningslaget är ett affärsnätverk med företag som bygger, underhåller eller utvecklar svenska fotbollsanläggningar.

Svenska Fotbollförbundet är stolta över att kalla dessa företag medlemmar i Anläggningslaget.

Anläggningslaget - kontaktuppgifter