Opinionsarbete - kommunicera för att påverka

Fler ska kunna spela fotboll längre! Men för att skapa möjligheter för tjejer och killar att spela fotboll – för att bli bäst i världen eller för att hänga med polarna och ha kul – behöver svensk fotboll ta plats och synas och höras, både på och utanför planen.
Här har vi samlat tips och checklistor som kan underlätta arbetet i din förening för att skapa opinion och påverka beslutsfattare, samarbetspartners och media.

Fotbollen och övriga idrotten

RF:s distriktsförbund (DF) är en bra och viktig partner i arbetet med samhällskontakter och idrottspolitik. Ta alltid kontakt med DF/SISU i distrikten inför era samhällskontakter. De kan vara ett bra stöd i förberedelsearbetet med underlag och fakta. Och kanske en och annan god kontakt som kan användas.

Påverka politiken - det politiska året

Tänk på att kommuner och regioner beslutar om budget för kommande år under hösten. Innan oktober månads utgång ska förslag till budget upprättas av kommun- eller regionstyrelsen.

Ett tips är att i september berätta vad fotbollen vill prioritera i kommunens budget, exempelvis genom en debattartikel eller ett inlägg i sociala medier. Budgeten fastställs sedan av fullmäktige före november månads utgång. Följ upp budgetbeslutet i fullmäktige utifrån fotbollens prioriteringar; gick det bra så uppmärksamma de bra besluten. Men gick det dåligt så upprepa prioriteringarna i media, gärna med betoning på fotbollens samhällsnytta.

Passa på att bjuda in nyvalda politiker i kommun och region efter valen till ett möte med föreningen, gärna i samband med träning eller match.

Lycka till med påverkansarbetet!

Kontakt och stöd

Har ni frågor om påverkansarbete eller kanske bara vill ha ett bollplank så hör av er!