Fotbollens samhällsnytta

Din förening och ert arbete gör stor nytta för samhället! På de här sidorna kan ni själva räkna ut värdet ni bidrar med och här får du också tips om hur ni kan uppmärksamma och skapa opinion för er verksamhet!