Anmälan till paraläger i Umeå 27-29 maj

Parasport Sverige och Svenska Fotbollförbundet bjuder tillsammans in spelare med en funktionsnedsättning till regionala läger 2022.

Denna anmälan gäller enbart för lägret i Umeå den 27-29 maj 2022 och anordnas i samarbete med Västerbottens FF. Minst 15 resande spelare krävs för att lägret ska genomföras. Sista anmälan är måndagen den 9 maj 2022.

För höstens läger i Mjölby, Älmhult och Stockholm/Uppsala kommer inbjudan före sommaren.

Parasport Sverige och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) genomför tillsammans dessa läger som en parafotbollssatsning. Lägren möjliggörs tack vare verksamhetsstöd för paraidrott som SvFF har tagit del av.

På varje ort finns det en ansvarig värdförening samt en lägeransvarig som genomför lägret tillsammans med Parasport Sverige och SvFF.

I Umeå är värdföreningen Mariehem SK. Lägret kommer att genomföras på Nydala Sportfälts naturgräs och logi sker på Bräntbergsskolan vilket är på gångavstånd från fotbollsplanerna.

Fredag

 • Samling och incheckning vid skolan
 • Middag
 • Fri tid

Lördag

 • Frukost
 • Träningspass 1 förmiddag
 • Lunch
 • Träningspass 2 eftermiddag
 • Middag
 • Underhållningsaktivitet för de som vill
 • Kvällsfika

Söndag

 • Frukost
 • Träningspass 3 förmiddag
 • Lunch
 • Hemresor ca kl. 13.00

Spelare

Spelare över 15 år med en funktionsnedsättning. Spelaren kan till vardags spela i ett parafotbollslag eller tillhöra ett lag i SvFF ordinarie serispel. 

Ledare

Utöver spelarna bjuds även deras tränare in och vi ser gärna att spelare och ledare deltar gemensamt. Önskvärt är att varje förening skickar minst en ledare.

Parasport Sverige, SvFF och lägeransvarig utser tillsammans tränarstaben till respektive läger.

Deltagarna delas upp i olika träningsgrupper utifrån nivå vilket anges i anmälan nedan. Under lägret kan ansvariga tränare välja att flytta spelare mellan nivåerna.

11v11 (hög nivå)

För spelare som är fysiskt väl fungerande, god fotbollsteknik och med god kondition och taktiskt kunnande.

7v7 (medelnivå)

För spelare som har vissa koordinationsproblem, bristande teknik och taktiskt förståelse men som kan spela ihop som lag.

5v5 (lätt nivå)

För spelare som inte har så god fysisk kapacitet, har koordinationsproblem, har bristande teknik och spelförståelse. Den här klassen är också till för nybörjare.

Res med tåg/buss

Resor med tåg/buss bokar ni själva via oss i början av maj, efter att ni fått en bekräftelse på er anmälan. För resor som bokas på annat sätt utgår ingen ersättning.

Mer information om hur ni går tillväga kommer! 

Res med bil

För resor med egen bil utgår reseersättning i efterhand genom att ansvarig fyller i en reseräkning.

Spelare

Kostnad för lägret är 250 kr/spelare. I kostnaden ingår kost och logi samt resa om den bokas enligt informationen som ni hittar under "resor".  

Ledare

Vi bjuder på kostnaden för en ledare per fem spelare. Om föreningen vill skicka fler ledare blir kostnaden 250 kr/ledare.

Fakturan för både spelare och eventuella ledare skickas till föreningen.

På lägren gäller nolltolerans vilket innebär att lägeransvariga förbehåller sig rätten att skicka hem deltagare om de bryter mot följande: 

 • Lägren bedrivs i rökfria lokaler och anläggningar. Om det förekommer rökzoner utomhus, ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna.
 • Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med lägerverksamhet, eller resor till och från dessa.
 • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.
 • Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Anmälan till regionalt paraläger 

Ansvarig föreningstränare anmäler de spelare som är intresserade vilket görs i 2 steg:

 1. Tränaren fyller i sina egna kontaktuppgifter och anger där om hen själv deltar (rekommenderas) på lägret eller ej i formulär "tränare"
 2. Tränaren anmäler sedan en eller flera spelare i formulär "spelare"

Minst 15 resande spelare krävs för att lägret ska genomföras.

Sista anmälningsdag är måndagen den 9 maj. 

TRÄNARE

Jag deltar vid lägret
Kostavvikelse

SPELARE

Position
Synnedsättning
Kostavvikelse

Som anmälande tränare intygar jag att spelaren har en vilja att utvecklas samt klarar av att:

 • Resa (till annan ort)
 • Sova i skolsal
 • Vara i stor samling
 • Ta instruktion av ny person