Överenskommelse

Efter att föreningen har skickat ut självskattningsenkäterna (steg 3), tagit del av resultaten i en översiktsvy (steg 4) samt analyserat dessa (steg 5) är det dags att gå vidare i processen. Svenska Fotbollförbundet skriver en överenskommelse med föreningen, undertecknad av firmatecknare, för att försäkra sig om att processen är förankrad i föreningen (steg 6). Överenskommelsen är det första dokument som laddas upp i det så kallade processtödet. 

Den årliga kostnaden för processtödet samt hjälp av SDF/SISU vid framtagande av handlingsplan och under utvecklingsarbetet mot Diplomerad förening är 2500 kr. Föreningen kommer vid första inloggningen att landa på en betalningssida där den finns möjlighet att betala med betalkort eller Swish. Efter 12 månader kommer föreningen återigen att komma till betalningssidan för att förlänga sin behörighet att använda stödet. 

Officiell partner Diplomerad förening