Kom igång

Steg för steg

 1. Föreningen tar kontakt med sitt distriktsförbund (fotbollens SDF)
 2. SDF tilldelar föreningen en inloggning till enkätverktyget för självskattning
 3. Ansvarig i föreningen skickar ut enkäterna till ledare samt vårdnadshavare/spelare
 4. Resultaten från enkäterna sammanställs i en översiktsvy
 5. Föreningen analyserar resultatet av självskattningen och beslutar hur de ska gå vidare i utvecklingsprocessen
 6. Svenska Fotbollförbundet skriver en överenskommelse med föreningen, undertecknad av firmatecknare, för att försäkra sig om att processen är förankrad i föreningen
 7. SDF tilldelar föreningen en eller flera inloggningar i processtödet
 8. Föreningen analyserar med hjälp av SDF/SISU resultaten från enkäterna och tar tillsammans fram en handlingsplan utifrån målbilder, kriterier och analysen
 9. Kriterier bearbetas utifrån handlingsplanen
  a. Föreningen laddar upp bevis
  b. SDF/SISU handlägger bevis genom att godkänna/avslå
 10. När/om godkänd nivå uppnås blir föreningen en "Diplomerad förening"

Officiell partner Diplomerad förening