Ledarförsörjning

Beskrivning

En framgångsrik förening jobbar strategiskt och kontinuerligt med att rekrytera, introducera, utveckla och behålla ledare. Kompetenta ledare i tillräckligt antal är en förutsättning för en fungerande fotbollsverksamhet och en bra spelarutbildning. En framgångsrik förening har en plan för hur man ska bedriva både formella tränarkurser och icke formell utbildning internt i föreningen för att ständigt utveckla ledarnas kompetens, säkerställa att kunskap kan omsättas i praktiken och att det finns stöttning till ledare.

En framgångsrik förening har en resursperson eller fler med goda pedagogiska egenskaper och en bra tränarbakgrund som kan vara föreningens interna utbildare, koordinator och coach för ledare.
I svensk fotboll rekryterar vi väldigt många nya föreningsdomare varje år, men väldigt få fortsätter ett andra år som domare. En framgångsrik förening jobbar proaktivt för att säkerställa en positiv matchmiljö för domare och har en roll som domaransvarig för att vara föreningens interna utbildare, koordinator och coach för föreningsdomarna.

Målbild

"En diplomerad förening har en ledarförsörjnings- och utbildningsplan. Föreningen har personer med uppdrag som tränarutbildningsansvarig, spelarutbildningsansvarig samt domaransvarig."

Kriterier att bedöma

 • Föreningen har en nedskriven plan för ledarförsörjning av både aktivitets- och organisationsledare
 • Föreningen har en årlig plan för utbildning av ledare
 • Föreningens ledare har en relevant utbildning och föreningen lever upp till utbildningskraven:
  • Minst en tränare per lag för 6-12-åringar har Tränarutbildning C
  • Minst en tränare per lag 13 år- har Tränarutbildning B Ungdom
  • Minst en tränare per futsallag har genomgått Grundkurs Futsal
  • Seniortränarna har genomgått minst UEFA B
  • I föreningen finns minst 1 tränare som genomgått Målvaktstränarutbildning C
  • I föreningen finns minst 1 tränare som genomgått Målvaktstränarutbildning B
 • Föreningen har en förteckning över ledarnas utbildningsnivå och utvecklingsbehov
 • Föreningen har en plan för och genomför föräldramöten
 • Föreningen har en plan och ett arbete för att ha lika många kvinnor som män som är ledare
 • Föreningen har en eller flera personer som har rollen tränarutbildningsansvarig
 • Föreningen har en eller flera personer som har rollen spelarutbildningsansvarig
 • Föreningen har en eller flera personer som har rollen domaransvarig
 • Föreningen begär begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för de som är anställda eller som har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn

Verktyg

 • Tränarutbildning C, B och A ungdom och UEFA B, A och Pro.
 • Målvaktstränarutbildning C, B
 • Fotbollens spela, lek och lär
 • Fotbollens Ledare
 • Idrottens föreningslära

Fördjupning kring ledarförsörjningsplan

Ledarförsörjningsplanen innehåller en beskrivning av

 • vilka målgrupper de ska rekrytera ur,
 • hur de skapar mångfald av bakgrunder i ledargrupperna
 • hur rekryteringsprocessen går till
 • uppdragsbeskrivningar för olika ledarroller
 • introduktionsplaner
 • krav på utbildningsnivåer
 • en årlig utbildningsplan för vilka formella och interna utbildningar som ska genomföras för de olika ledarrollerna.

Fördjupning kring tränar- och spelarutbildningsansvarig

En resurs med goda pedagogiska egenskaper och en bra tränarbakgrund som

 • gör en kompetensanalys och ser till att föreningens tränare har rätt utbildningsnivå för den åldersgrupp de tränar
 • ansvarar för att det genomförs internutbildningar i föreningens spelarutbildningsplan
 • genomför tränarträffar och fortbildar ledare
 • stöttar och coachar tränare kring träningsverksamheten

Fördjupning kring domaransvarig

 • Föreningen stöttar och coachar föreningens domare
 • Föreningen hjälper domarna i deras planering
 • Föreningen säkerställer att matchmiljön för föreningsdomare är trygg och säker
 • Domaransvarig i föreningen utbildar ledare och föräldrar i domarskap och fair play

Officiell partner Diplomerad förening