Kommunikation

Beskrivning

En framgångsrik förening är duktig på att både internt och externt kommunicera sin identitet och sina värderingar. Det blir tydligt både för medlemmar, potentiella medlemmar och samarbetspartners vad det är för förening de engagerar sig i och associerar sig till. Det finns en öppenhet med information inom föreningen för att ge medlemmarna den information de behöver för att både kunna påverka sin förening och bedriva verksamheten i linje med riktlinjer, handlingsplaner och beslut. Alla vet hur man ska göra. Föräldrar i närsamhället har en positiv bild av föreningen, och föreningen uppskattas av kommunen och företag i samhället.

Målbild

"En diplomerad förening har en plan för sin interna och externa kommunikation."

Kriterier att bedöma

  • Föreningen har en kommunikationsplan för sin interna och externa kommunikation
  • Föreningen har kontinuerliga forum för dialog med olika målgrupper inom föreningen
  • Föreningen har ett arbetssätt där de kontinuerligt låter medlemmarna ta del av verksamhetsidé, policy och riktlinjer

Verktyg

  • Idrottens föreningslära

Fördjupning

Innehåll i en kommunikationsplan

  • Identifierade målgrupper för kommunikationen
  • Budskap och information som varje målgrupp behöver
  • Strategiska val av kanaler för att nå respektive målgrupp med information
  • Mötesplatser för frågor där föreningen vill skapa dialog med medlemmar

Officiell partner Diplomerad förening