Handlingsplan

När föreningen har självskattat samt skrivit en överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet är nästa steg för föreningen att tillsammans med SDF/SISU ta fram en handlingsplan utifrån resultaten av självskattningen samt kriterierna (steg 8).

Handlingsplanen är uppbyggd utifrån de olika målområdena i Diplomerad förening där varje kriterie finns angivet och blir ett verktyg för föreningen i deras utvecklingsarbete. 

Handlingsplanen finns både digitalt och i en tryckt version.

Officiell partner Diplomerad förening