Frågor och svar

Nedan listas de vanligast förekommande frågorna och svaren om självskattningsenkäten i Diplomerad förening. Frågorna är uppdelade efter allmänna frågor och föreningsspecifika frågor om självskattningen.

Allmänna frågor

En av anledningarna till att enkäten besvaras genom samma länk är för att försäkra oss om att vårdnadshavaren (del 1) samtycker till spelarens (del 2) deltagande. En annan anledning är att en del spelare kan behöva viss stöttning kring de olika påståenden som anges i enkäten. 

I dagsläget finns det endast en enkät för spelare (och vårdnadshavare). Vi har valt att inte sätta en maxålder för spelare men vi rekommenderar enkäten till spelare 8–14 år. Vi ser över möjligheterna att ta fram ytterligare en enkät, då riktad till ungdomar/seniorer men det är inget som kommer att lanseras inom den närmsta tiden. För att själva uppskatta lämpligheten i åldersspann för just er förening och era spelare hänvisar vi till testenkäterna under rubriken "självskattning". 

Anledningen till detta är att vi tror att barn under 8 år är för unga för att kunna svara självständigt på frågorna. Av denna anledning kommer vårdnadshavare som anger att de har två barn (ex. 7 resp. 11 år) "slumpas" så att de svarar i sin roll som vårdnadshavare för 11-åringen och det är även 11-åringen som besvarar spelardelen. Om ni vill svara på enkäten utifrån er roll som vårdnadshavare för 7-åringen anger ni endast det barnet vid de inledande frågorna. 

I inledningen av enkäten kommer vårdnadshavaren att besvara hur många barn i familjen som spelar i föreningen. Därefter kommer det att slumpas utifrån vilket barn som enkäten ska besvaras. I slutet av enkäten kommer det att ges möjlighet att besvara enkäten för ytterligare barn. 

Ja, det går att besvara enbart en av delarna i enkäten. Oavsett om det är vårdnadshavare eller spelare som ska besvara enkäten behöver första delen av enkäten besvaras dvs hur många barn som kan besvara enkäten samt ålder. Välj sedan "vidare" och hoppa över sidor utifrån vilken respondent som ej ska svara på enkätlänken. 

Svenska Fotbollförbundet erbjuder idag bara material på svenska. Vi har fått inspel om att det finns ett behov av att enkäten ska kunna besvaras på andra språk, ett medskick som vi ser över hur vi skulle kunna lösa genom dagens enkätverktyg. Tills dess får vi tipsa om att stötta varandra och ex. besvara enkäten vid gemensamma samlingar för ledare och/eller vårdnadshavare. 

Förening 

Av tidigare erfarenhet har det varit lämpligt att skicka ut enkäter till medlemmarna under pågående säsong. För fotbollsföreningar skulle det kunna vara i april-maj eller i augusti-september medan det i föreningar med futsalverksamhet kan lämpa sig bättre under vinterhalvåret.

Det är viktigt att ni innan enkätutskicket ser till att respondenterna (ledare och vårdnadshavare/spelare) har fått information om att det är en enkät på gång. Tips för detta finns under "självskattning". En annan viktig aspekt är att de e-postadresser som anges vid utskick är korrekta och uppdaterade. Vi uppmanar er därför att lägga lite extra tid på förarbetet för ett bättre slutresultat. 

Enkäten är öppen 1 månad från utskicksdatum. Vi tipsar därför om att tänka till när enkäten skickas ut så att det inte infaller innan ex högtider som jul och påsk eller inför sommarledigheten. 

Systemet kommer automatiskt att skicka ut påminnelser till de respondenter som inte besvarat enkäten. Detta sker 10 respektive 20 dagar efter utskickad enkät. 

Anledningen till detta är att vi i enkätens första version 2018 angav åldersspannet "2010 och senare". Vår tanke till detta var att barn under 8 år är lite för unga för att besvara enkäten och dessa lades därför in i samma svarsgrupp.

Vi insåg först efteråt att denna lösning kommer att bli ett problem när tiden går och föreningar samt distrikt ska jämföra från år till år. De vill kanske kunna följa ett lag som ex. 2018 var 10 år och 2020 är 12 år. Filtreringen blir därför bättre om vi i resultatvyn utgår från spelarnas födelseår istället för nuvarande ålder. Pga detta blir det en stor svarsgrupp för 2010 och senare (då även barn födda 2011- ingår) för de föreningar som skickat ut enkäter under 2018-2019 vilket kan vara värt att ha i beaktande vid analys. 

Officiell partner Diplomerad förening