Utbildningar - anläggning

Här hittar du information om utbildningar när det gäller skötsel av såväl naturgräs som konstgräs.

Utbildningar i skötsel och underhåll av naturgräs

Planskötarutbildning – steg 1

Svensk Jordelit AB har åtagit sig att kostnadsfritt genomföra en grundutbildning för våra planskötare i föreningar och kommuner. Grundutbildningen bör genomföras cirka en gång per år i varje distrikt. Denna utbildning kallas Planskötarutbildning – steg 1 och genomförs under en dag.

Jordelit tillhandahåller även gratis rådgivning angående gräs och skötsel.

Jordelit genomför utbildningen kostnadsfritt tillsammans med distriktsförbunden. Dock tillkommer en mindre avgift som är ett självkostnadspris.

Steg 1-utbildningen omfattar följande:

Jordprover, marklära, reparation, renovering, gräskunskap, sådd, gödselmedel, bevattning, klippning, vertikalskärning, luftning, dressning samt upprättande av skötselplan.

Planskötarutbildning – steg 2

Föreningar och kommuner erbjuds även en fortsättningsutbildning Planskötarutbildning – steg 2, som genomförs under en dag. Kravet för att få gå steg 2 är att man genomgått planskötarutbildning – steg 1.

Steg 2-utbildningen omfattar fördjupning inom följande:

Målsättning och probleminventering, olika jordprover, uppbyggnad, dränering, anläggning, torvning, marklära, markkemi, gödselmedel, gräskunskap, hybridgräs, genomgång av skötselmoment och upprättande av skötselplan.

Genomförande

Distriktsförbunden beställer utbildningen av Jordelit och inbjuder föreningarnas och kommunernas planskötare.
Inbjudan och övriga praktiska detaljer som förtäring, logi, kurslokaler etc administreras av distriktet eller Jordelit.

Kontaktperson för bokning och information: Angelika Dahlgren, 0708-71 29 14.

Kursledare och frågor angående gräs: Johan Milsta, 0709-90 09 12, eller Thomas Johansson, 0708-26 74 07.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) genomför, i samarbete med Bosön, en steg 3-utbildning i gräs- och konstgrässkötsel. Utbildningen vänder sig till alla som har genomgått steg 1- och steg-2-utbildningarna, som SvFF har i samarbete med Jordelit.

Steg 3-utbildningen är en tiodagars kurs som genomförs på Bosön och är fördelad på två kurstillfällen med plats för maximalt 20 personer.

Kursen omfattar både praktik och teori, mark och växtlära, praktisk körning och luftning, bevattning och avvattning, mark och näring, artkännedom, invintring, skötselplan/driftbudget, planvärme, miljö och konstgräskunskap.

Kostnad och logi

I kursen ingår logi med helpension samt dokumentation. Kostnaden är 15 000 kronor per deltagare, vilket debiteras via faktura innan kursstart.

Anmälan och frågor

Anmälan görs via mejl till kursledaren Simeon Liljenberg.

I anmälan ska anges följande:

 • planskötarens namn och dennes arenatillhörighet
 • fullständig faktureringsadress och eventuell referens
 • tidpunkt för tidigare genomgångna planskötarutbildningar
 • om något att beakta gällande förtäring, allergi, annat

Frågor gällande kursen besvaras av Simeon Liljenberg, tfn 0704-71 61 60, eller SvFF:s Niklas Callenmark.

Svenska fotbollförbundet har tagit fram ett nytt utbildningspaket med olika utbildningar inom anläggningsområdet. Utbildningspaketen är uppdelade på två olika delar som med fördel kan kombineras med varandra. Dels ett paket med naturgräs-utbildningar som tillhandahålls av vår partner Svensk Jordelit AB vilka är specialister på naturgräs. Dels ett paket med konstgräs och energi som vi själva tillhandahåller. Sätt ihop Er egen utbildning med detta smörgåsbord av olika kurser.

Se nedan för de olika utbildningspaketen:

 • Planskötarutbildning steg 1, 8 timmar
 • Planskötarutbildning steg 2, 8 timmar
 • Vårstart, 2 timmar
 • Invintring, 2 timmar
 • Gräskunskap, 2 timmar
 • Gödselkunskap, 2 timmar
 • Bevattningskunskap, 2 timmar
 • Maskiner och redskap, 2 timmar

Så beställer Du utbildningar för naturgräs

Svensk Jordelit AB genomför kostnadsfria utbildningar för våra planskötare i föreningar och kommuner. Som tidigare "beställer" distrikten utbildningen direkt av Jordelit och inbjuder föreningarnas och kommunernas planskötare. Kontaktperson för bokning och information: Angelika Dahlgren, 0708-71 29 14, mail angelika@jordelit.se. Jordelit tillhandahåller även gratis rådgivning angående gräs och dess skötsel.

Utbildningar i skötsel och underhåll av konstgräs

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram utbildningar i skötsel och underhåll av konstgräsplaner. Utbildningarna innehåller bland annat följande:

 • Konstgräsets historia
 • Vad är konstgräs?
 • Uppbyggnad av en konstgräsplan
 • Investerings- och driftskostnader
 • Dagligt och periodiskt underhåll
 • Planvärme
 • Snöröjning och vinterskötsel
 • Tester för godkännande av konstgräs m.m.
 • Konstgräs och miljö

Basutbildningen tar 8 timmar.

Som tidigare "beställer" distrikten utbildningarna av Svenska Fotbollförbundet och inbjuder föreningarnas och kommunernas planskötare. Kontaktperson för bokning och information: Niklas Callenmark, mail niklas.callenmark@svenskfotboll.se. Svenska Fotbollförbundet tar ut en avgift för utbildningarna på 4 000 kronor per utbildningsdag. I avgiften ingår kursledare och utbildningsmaterial.

 

Svenska fotbollförbundet har tagit fram ett nytt utbildningspaket med olika utbildningar inom anläggningsområdet. Utbildningspaketen är uppdelade på två olika delar som med fördel kan kombineras med varandra. Dels ett paket med naturgräs-utbildningar som tillhandahålls av vår partner Svensk Jordelit AB vilka är specialister på naturgräs. Dels ett paket med konstgräs och energi som vi själva tillhandahåller. Sätt ihop Er egen utbildning med detta smörgåsbord av olika kurser.

Se nedan för de olika utbildningspaketen:

 • Basutbildning, 8 timmar
 • Anlägga konstgräs, 4 timmar
 • Skötsel av konstgräs, 2 timmar
 • Konstgräs och miljö, 4 timmar
 • Värme i konstgräsplaner, 2 timmar
 • Energieffektivisering, 2 timmar

Så beställer Du utbildningar för konstgräs och energi

Som tidigare "beställer" distrikten utbildningarna av Svenska Fotbollförbundet och inbjuder föreningarnas och kommunernas planskötare. Kontaktperson för bokning och information: Niklas Callenmark, mail niklas.callenmark@svenskfotboll.se. Svenska Fotbollförbundet tar ut en avgift för utbildningarna på 4 000 kronor per utbildningsdag. I avgiften ingår kursledare och utbildningsmaterial.