Link

Utbildningar - anläggning

Här hittar du information om utbildningar när det gäller skötsel av såväl naturgräs som konstgräs.

Utbildningar i skötsel och underhåll av naturgräs

Planskötarutbildning – steg 1

Svensk Jordelit AB har åtagit sig att kostnadsfritt genomföra en grundutbildning för våra planskötare i föreningar och kommuner. Grundutbildningen bör genomföras cirka en gång per år i varje distrikt. Denna utbildning kallas Planskötarutbildning – steg 1 och genomförs under en dag.

Jordelit tillhandahåller även gratis rådgivning angående gräs och skötsel.

Jordelit genomför utbildningen kostnadsfritt tillsammans med distriktsförbunden. Dock tillkommer en mindre avgift som är ett självkostnadspris.

Steg 1-utbildningen omfattar följande:

Jordprover, marklära, reparation, renovering, gräskunskap, sådd, gödselmedel, bevattning, klippning, vertikalskärning, luftning, dressning samt upprättande av skötselplan.

Planskötarutbildning – steg 2

Föreningar och kommuner erbjuds även en fortsättningsutbildning Planskötarutbildning – steg 2, som genomförs under en dag. Kravet för att få gå steg 2 är att man genomgått planskötarutbildning – steg 1.

Steg 2-utbildningen omfattar fördjupning inom följande:

Målsättning och probleminventering, olika jordprover, uppbyggnad, dränering, anläggning, torvning, marklära, markkemi, gödselmedel, gräskunskap, hybridgräs, genomgång av skötselmoment och upprättande av skötselplan.

Genomförande

Distriktsförbunden beställer utbildningen av Jordelit och inbjuder föreningarnas och kommunernas planskötare.
Inbjudan och övriga praktiska detaljer som förtäring, logi, kurslokaler etc administreras av distriktet eller Jordelit.

Kontaktperson för bokning och information: Veronica Olsson, 0707-29 15 18.

Kursledare och frågor angående gräs: Johan Milsta, 0709-90 09 12, eller Thomas Johansson, 0708-26 74 07.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) genomför, i samarbete med Bosön, en steg 3-utbildning i gräs- och konstgrässkötsel. Utbildningen vänder sig till alla som har genomgått steg 1- och steg-2-utbildningarna, som SvFF har i samarbete med Jordelit.

Steg 3-utbildningen är en tiodagars kurs som genomförs på Bosön och är fördelad på två kurstillfällen med plats för maximalt 20 personer.

Kursen omfattar både praktik och teori, mark och växtlära, praktisk körning och luftning, bevattning och avvattning, mark och näring, artkännedom, invintring, skötselplan/driftbudget, planvärme, miljö och konstgräskunskap.

Kostnad och logi

I kursen ingår logi med helpension samt dokumentation. Kostnaden är 15 000 kronor per deltagare, vilket debiteras via faktura innan kursstart.

Anmälan och frågor

Anmälan görs via mejl till kursledaren Simeon Liljenberg.

I anmälan ska anges följande:

 • planskötarens namn och dennes arenatillhörighet
 • fullständig faktureringsadress och eventuell referens
 • tidpunkt för tidigare genomgångna planskötarutbildningar
 • om något att beakta gällande förtäring, allergi, annat

Frågor gällande kursen besvaras av Simeon Liljenberg, tfn 0704-71 61 60, eller SvFF:s Niklas Callenberg.

Utbildningar i skötsel och underhåll av konstgräs

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram utbildningar i skötsel och underhåll av konstgräsplan. Utbildningarna innehåller bl.a. följande

 • Konstgräsets historia
 • Vad är konstgräs?
 • Uppbyggnad av en konstgräsplan
 • Investerings- och driftskostnader
 • Dagligt och periodiskt underhåll
 • Planvärme
 • Snöröjning och vinterskötsel
 • Tester för godkännande av konstgräs m.m.
 • Konstgräs och miljö

Steg 1-utbildningen tar ca 4-5 timmar.
Steg 2-utbildningen tar ca 8-9 timmar och förläggs till två dagar. Dag 2 innehåller mycket praktik.

Steg 1-utbildningen beställs av ert distriktsförbund och till steg 2-utbildningen kommer inbjudan från Svenska Fotbollförbundet.
Svenska Fotbollförbundet kommer att tar ut en deltagaravgift.