Link

Stöd och kontakt i anläggningsfrågor

I varje fotbollsdistrikt finns en anläggningsansvarig till stöd i frågor rörande anläggningar. Dessutom finns i varje landsdel anläggningsutvecklare som kan ge dig personlig rådgivning i samma frågor. Föreningar kan också ansöka om finansieringsstöd kring anläggningar från bland annat Anläggningssfornden och Energiinitiativet.

Här kan du få råd

Distriktens anläggningsansvariga och anläggningsutvecklarna i de olika landsdelarna kan ge tips och råd. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

För att kunna vidareutveckla och öka den positiva utvecklingen inom anläggningsområdet har Svenska Fotbollförbundet förstärkt anläggningsområdet med regionala anläggningsutvecklare.

Funderar ni på att anlägga en konstgräs eller naturgräsplan, bygga fotbollshall eller näridrottsplats eller behöver någon annan hjälp inom anläggningsområdet så har ni möjligheten att kostnadsfritt få rådgivning eller besök av en anläggningsutvecklare.

Anläggningsutvecklarna ska ses som en resurs för distriktsförbunden, fotbollsföreningar men även hjälpa kommuner i anläggningsfrågor som rör fotboll.

Kontakt:

Norrland
Hans-Erik Bergström, 070-341 72 46

Svealand
Bosse Wedlund, 070-679 66 44

Götaland
Göran Bogren, 0456-506 16, 0708-25 06 16
Ingvar Björkman, 070-531 44 77

SvFF
Ronni Lundqvist, 08-735 09 26, 070-510 05 93.

Blekinge
Andersson Tommy, Ronnebyvägen 7D, 372 51 Kallinge, mobil 0708-27 82 88, tommy.andersson@ronneby.se

Bohuslän
Björkman Ingvar, Svartehallen 10, 444 94 Ucklum, bost. 0303-77 53 84, mobil 0705-31 44 77, ingvar.bjorkman@svenskfotboll.se

Dalarna
Sjölund Christer, Målaregatan 12A, 784 33 Borlänge, arb. 0243-23 95 00, mobil 070-644 55 73, christer.sjolund@outlook.com

Dalsland
Sahlin Magnus, Steckseniigatan 28, 662 37 Åmål, bost. 0532-140 10,
mobil 070-608 20 93, magnus.sahlin@telia.com

Gestrikland
Nordén Anders, Gestriklands FF, Box 975, 801 33 Gävle,
mobil 070-270 82 75, anders.norden@fotboll.gastidr.se

Gotland
Callenmark Niklas, Signalgatan 8 B, 621 47 Visby, mobil 070-447 70 12,
niklas.callenmark@telia.com

Göteborg
Albertsson Jan, Grindvakten 10, 442 39 Kungälv, arb. 0303-583 65,
bost. 0303-925 71, mobil 070-559 58 81, ja.aquafin@telia.com

Halland
Brorsson Cristel, Marbergsvägen 14, 305 91 Halmstad, mobil 0708-71 35 38, cristel.brorsson@telia.com

Hälsingland
Olsson Mats, c/o Gävleborgs Idrottsförbund, Box 325, 826 27 Söderhamn, mobil 070-222 38 97, mats.olsson@gavleborg.rf.se

Jämtland/Härjedalen
Holm Jan, c/o Jämtland/Härjedalens FF, Box 384, 831 25 Östersund, mobil 070-620 81 65, janken.holm@gmail.com

Medelpad
Amund Göran, Medelpads FF, Box 890, 851 24 Sundsvall, mobil 070-648 01 10, goramu@hotmail.com

Norrbotten
Fleuron Michael, Luleå, mobil 070-651 16 78, michael.fleuron@norrbotten.rf.se

Skåne
Matanovic Tvarko, Skånes FF, Box 1046, 212 10 Malmö,
arb. 040-59 02 14, tvarko.matanovic@skaneboll.se

Småland
Danielsson Håkan, Hagagatan 22, 590 80 Södra Vi, bost. 0492-202 87, mobil 072-515 26 92, hadan@telia.com

Stockholm
Wallberg Johan, Stockholms FF, Box 1349, 171 26 Solna, arb. 08-444 75 18, johan.wallberg@stff.se

Södermanland
Kubalski Pierre, c/o Södermanlands Fotbollförbund, MunktellArenan, Verkstadsgatan 5, 633 42 Eskilstuna, mobil 070-104 28 15, pierre@kubalski.se

Uppland
Winberg Anders, c/o Upplands Fotbollförbund, Box 863, 751 08 Uppsala, tfn 018-430 60 71, mobil 070-396 32 58, anders@upplandsff.se

Värmland
Sandström Fredrik, c/o Värmlands Fotbollförbund, Box 10, 651 02 Karlstad, tfn 054-770 71 02, fredrik.sandstrom@varmlandsff.se

Västerbotten
Lindgren Lars, c/o Västerbottens FF, Mullbergsvägen 11B, 931 37 Skellefteå, mobil 070-577 62 63, lars@vffboll.ac.se

Västergötland
Hedfjärd Ulrik, c/o Västergötlands FF, Box 383, 541 28 Skövde, tfn 0500-40 11 10 (val 4), ulrik.h@vastgotafotboll.org

Västmanland
Västmanlands FF, Pontus Widéns väg 18, 722 23 Västerås, kansli@vff.se

Ångermanland
Lönnefors Håkan, c/o Ångermanlands FF, Ångermanlandsgatan 12, 891 35 Örnsköldsvik, mobil 072-571 77 31, hakan.lonnefors@gmail.com

Örebro Län
Turan Margareta, c/o Örebro Läns FF, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro, tfn 073-318 50 36, magganturan@hotmail.com

Östergötland
Råsbrink Johan, mobil 010-476 50 70, johan.rasbrink@osterg.rf.se

Anläggningsfonden

Föreningar som vill anlägga en konstgräsplan kan söka medel från anläggningsfonden.

Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden 2020 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt.

Det kan ske genom att planen:

 • förses med slutna dräneringar
 • investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
 • granulatfällor och filter för rening
 • miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor eller
 • andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas

 • presentation av projektet
 • ritningar
 • eventuellt förfrågningsunderlag
 • kostnadsberäkning
 • finansieringsplan
 • driftkalkyl samt
 • uppgift om planen kommer att nyttjas för både dam-/flick- och herr-/pojklag

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Ansökan kan göras löpandes under året.

Ansökan ska ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Pierre Blomqvist
Box 1216
171 23 Solna
Alternativt via e-post

Fler möjligheter till finansiering:

Det finns även möjlighet att ansökan om bidrag hos Naturvårdsverket för att minska utsläpp av mikroplaster från exempelvis konstgräsplaner. Se nedanstående länk:

 

Man kan också ansöka om medel hos Riksidrottsförbundet inom ramen för anläggningsstödet. Läs mer på RF:s webbplats.

Energiinitiativet

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har SvFF initierat Energiinitiativet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten

En förening som äger eller har driftsansvar för en anläggning kan ansöka om medel från Energiinitiativet. Mer utförlig information och villkor hittar du här.

Anläggningslaget

Anläggningslaget är ett affärsnätverk med företag som bygger, underhåller eller utvecklar svenska fotbollsanläggningar.

Svenska Fotbollförbundet är stolta över att kalla dessa företag medlemmar i Anläggningslaget.

Anläggningslaget - kontaktuppgifter