Stöd och kontakt i anläggningsfrågor

I varje fotbollsdistrikt finns en anläggningsansvarig till stöd i frågor rörande anläggningar. Dessutom finns i varje landsdel anläggningsutvecklare/utbildare som kan ge dig personlig rådgivning i samma frågor. Föreningar kan också ansöka om finansieringsstöd kring anläggningar från bland annat Anläggningsfonden, Investeringsfond Anläggning och Energi-initiativet.

Här kan du få råd

Distriktens anläggningsansvariga och anläggningsutvecklarna/utbildarna i de olika landsdelarna kan ge tips och råd. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

För att kunna vidareutveckla och öka den positiva utvecklingen inom anläggningsområdet har Svenska Fotbollförbundet förstärkt anläggningsområdet med regionala anläggningsutvecklare/utbildare. Dessa håller bland annat utbildningarna inom konstgräsområdet.

Funderar ni på att anlägga en konstgräs eller naturgräsplan, bygga fotbollshall eller näridrottsplats eller behöver någon annan hjälp inom anläggningsområdet så har ni möjligheten att kostnadsfritt få rådgivning eller besök av en anläggningsutvecklare/utbildare.

Anläggningsutvecklarna/utbildarna ska ses som en resurs för distriktsförbunden, fotbollsföreningar men även hjälpa kommuner i anläggningsfrågor som rör fotboll.

Kontakt:

Norrland
Hans-Erik Bergström, 070-341 72 46, hans-erik.bergstrom@svenskfotboll.se

Svealand
Niklas Callenmark, 08-735 09 74, 076-695 75 66, niklas.callenmark@svenskfotboll.se

Götaland
Göran Bogren, 0708-25 06 16, goran.bogren@svenskfotboll.se
Ingvar Björkman, 070-531 44 77, ingvar.bjorkman@svenskfotboll.se

SvFF
Ronni Lundqvist, 08-735 09 26, 070-510 05 93, ronni.lundqvist@svenskfotboll.se
Niklas Callenmark, 08-735 09 74, 076-695 75 66, niklas.callenmark@svenskfotboll.se
Stefan Cårebo, 08-735 09 63, 079-062 09 95, Stefan.Carebo@svenskfotboll.se
Pierre Blomqvist, 08-735 09 75, pierre.blomqvist@svenskfotboll.se

Blekinge
Andersson Tommy, 0708-27 82 88, tommy.andersson@ronneby.se

Bohuslän
Björkman Ingvar, 0705-31 44 77, ingvar.bjorkman@svenskfotboll.se

Dalarna
Jonsson Stefan, 070-250 77 05, stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Dalsland
Sahlin Magnus, 070-608 20 93, magnus.sahlin@telia.com

Gestrikland
Nordén Anders, 070-270 82 75, anders.norden@fotboll.gastidr.se

Gotland
Callenmark Niklas, 076-695 75 66, niklas.callenmark@telia.com

Göteborg
Gustafson Patrik, 031-761 07 10, patrik.gustafson@gbgfotboll.se

Halland
Brorsson Cristel, mobil 0708-71 35 38, cristel.brorsson@telia.com

Hälsingland
Olsson Mats, 070-211 02 44, matso.hidrott@gmail.com

Jämtland/Härjedalen
Holm Jan, 070-620 81 65, janken.holm@gmail.com

Medelpad
Amund Göran, 070-648 01 10, goramu@hotmail.com

Norrbotten
Fleuron Michael, mobil 070-651 16 78, michael.fleuron@norrbotten.rf.se

Skåne
Matanovic Tvarko, 040-59 02 14, tvarko.matanovic@skaneboll.se

Småland
Franzén Thomas, 070-536 54 31, Thomas.franzen52@outlook.com

Stockholm
Johansson Robin, 070-322 85 08, robin.johansson@stff.se

Södermanland
Kubalski Pierre, 070-104 28 15, pierre@kubalski.se

Uppland
Winberg Anders, 070-396 32 58, anders@upplandsff.se

Värmland
Sandström Fredrik, 054-770 71 02, fredrik.sandstrom@varmlandsff.se

Västerbotten
Bergkvist Hans, 070-556 06 74, hans.berka.bergkvist@gmail.com

Västergötland
Niklas Krantz, 076-390 21 00, niclas.k@vastgotafotboll.org

Västmanland
Västmanlands FF, 072-231 66 45, kansli@vff.se

Ångermanland
Lönnefors Håkan, 072-571 77 31, hakan.lonnefors@gmail.com
Forsgren Sven-Erik, 070-680 58 70, sven-erik.forsgren@telia.com

Örebro Län
Turan Margareta, 073-318 50 36, magganturan@hotmail.com

Östergötland
Råsbrink Johan, 010-476 50 70, johan.rasbrink@osterg.rf.se

Anläggningsfonden och Investeringsfond Anläggning

Föreningar som vill anlägga en fotbollsanläggning kan söka medel från Anläggningsfonden och Investeringsfond Anläggning.

Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i februari att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden för år 2021 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt. För år 2021 gäller att anläggningsprojekt högst kan uppgå till 150 000 kronor per projekt.

Det kan ske genom att planen:

 • förses med slutna dräneringar
 • investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
 • investeras i en låg sarg runt konstgräsplanen
 • investeras i granulatfällor och filter för rening
 • investeras i miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor eller
 • andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas:

 • presentation av projektet
 • ritningar
 • eventuellt förfrågningsunderlag
 • kostnadsberäkning
 • finansieringsplan
 • driftkalkyl samt
 • uppgift om planen kommer att nyttjas för både dam-/flick- och herr-/pojklag

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Beslut om bidrag kommer ske vid tre tillfällen under år 2021. Dessa tre beslutstillfällen är 18 februari, 23 september och 18 november.

Ansökan ska ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Pierre Blomqvist
Box 1216
171 23 Solna
Alternativt via e-post

Fler möjligheter till finansiering:

Det finns även möjlighet att ansökan om bidrag hos Naturvårdsverket för att minska utsläpp av mikroplaster från exempelvis konstgräsplaner. Se nedanstående länk:

 

I flera år har Svenska Fotbollförbundet haft stöd till anläggningar via Anläggningsfond, Energi-initiativet och Hat Trick programmen. Nu inför vi en fond som heter Investeringsfond Anläggning. Fonden startar med sin första utdelning 2022, med viss reservation för hur pandemin fortlöper och dess påverkan på förbundets ekonomi. Möjlighet att ansöka finns från och med den 1 mars 2021.

Stöd kan sökas av föreningar, föreningsägda bolag och kommuner för följande anläggningsområden:

 • Ny och/eller ombyggnad av arena eller idrottsplats för fotboll
 • Fotbollshallar
 • Futsalhallar
 • Nybyggnation av beachsoccerplaner

Projekten får inte ha påbörjats innan ansökan har skickats in.

Med ansökan ska biläggas:

 • Presentation av projektet
 • Ritningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Kostnadsberäkning
 • Finansieringsplan
 • Driftkalkyl
 • samt om arenan/hallen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

Ansökan kan mejlas till pierre.blomqvist@svenskfotboll.se

Sista dag för ansökan till fonden är 15 december 2021. Beslut om bidrag kommer att kunna ges under våren 2022.

 

Man kan också ansöka om medel hos Riksidrottsförbundet inom ramen för anläggningsstödet. Läs mer på RF:s webbplats.

Energi-initiativet

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har SvFF initierat Energi-initiativet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten

En förening som äger eller har driftsansvar för en anläggning kan ansöka om medel från Energiinitiativet. Mer utförlig information och villkor hittar du här.

Anläggningslaget

Anläggningslaget är ett affärsnätverk med företag som bygger, underhåller eller utvecklar svenska fotbollsanläggningar.

Svenska Fotbollförbundet är stolta över att kalla dessa företag medlemmar i Anläggningslaget.

Anläggningslaget - kontaktuppgifter