Att anlägga en fotbollsplan - naturgräs

I Svenska Fotbollförbundets skrift "Rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan" finns bra information att ta del av när man ska anlägga en naturgräsplan. Här finns en utförlig beskrivning av vad som bör beaktas vad gäller läge, uppbyggnad, utförande, dränering, grässorter, gödsling, bevattning och så vidare.