Tävlingsbestämmelser, föreskrifter, årsplaner och reglementen

På den här sidan samlar vi alla dokument och utvalda nyheter som är centrala för Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet.

Vid representantskapsmötet som hålls i slutet av varje år fastställs vilka tävlingsregler som ska gälla den kommande säsongen. 

 

Kontaktuppgifter

Vid tävlingsrelaterade frågor är ni alltid välkomna att kontakta SvFF:s Tävlingsavdelning.