Link

Digital domarersättning - Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för er som förening rörande digital domarersättning i Fogis.

En manual som beskriver hur ni som förening ska hantera ansökningar av arvoden och andra ersättningar finns tillgänglig.

Allmänt

Nej, det är gratis att använda lösningen.

Däremot kan det fnns kostnader för bankavgifter eller liknande om man väljer att betala med KI lönefil.

Inloggning

Kontrollera vilken behörighet du har i Fogis. Förmodligen är du föreningsanvändare. 
Alla som är föreningsadminstratörer kan logga in och hantera arvoden och ersättningar.
En föreningsadministratör kan ge behörighet till en eller flera föreningsanvändare att logga in.

Alla som är föreningsadminstratörer kan logga in och hantera arvoden och ersättningar. 

En föreningsadministratör kan ge behörighet till en eller flera föreningsanvändare att logga in.

Arvoden

En ikon image.png visas på uppdraget om det finns en kommentar från domaren. Klicka på uppdraget och granska begäran. Om något inte stämmer, skicka tillbaka ansökan till domaren och be om komplettering.

Ni får eskalera till distriktet som sedan tar beslut om vilken ersättning det ska vara.

Det kan bero på flera saker.

  • Anläggningen saknar adressuppgifter eller koordinater i Fogis
  • Domaren har ingen adress angiven i Fogis
  • Domaren har skyddade personuppgifter

Det är upp till respektive distrikt att avgöra vilka tävlingskategorier som ska använda digitala arvoden. Däremot rekommenderar SvFF det, så det blir en enad process för alla utbetalningar av arvoden och ersättningar i distriktet. 

Systemet kan inte beräkna exakt arvode/ersättning automatiskt och tillåter domaren att själv fylla i alla uppgifter. Kontrollera vilka regler som gäller för matchen.

Gäller endast om matchen är inlagd och domartilsatt i Fogis.

Det är bara hemmalagets förening som kan betala ut arvodet. Om föreningarna ska dela på arvodet får ni göra upp i efterhand. Domaren kommer ansöka om hela arvodet från hemmalaget.

Det kan finnas flera anledningar till det.

  • Det går inte att avgöra vilket arvode som gäller för matchen, som domaren dömt, då den tillhör en tävlingskategori med flera tävlingar där arvodet skiljer sig åt. Domaren får ange arvodet själv baserat på vad som gäller för just den matchen.
  • Matchen är satt som WO, uppskjuten eller avbruten, systemet kan då inte beräkna exakt arvode/ersättning automatiskt och tillåter då att domaren själv fyller i alla uppgifter. Kontrollera vilka regler som gäller för matchen.

Utbetalning

En förening ska betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på ersättningar som betalas ut till idrottsdomare för resor till och från matcher och tävlingar. Det gäller för resor till och från hemmaplan och bortaplan, om domaren är anlitad av till exempel en idrottsförening och ersättningen överstiger ett halvt pribasbelopp.

Man behöver avtala med sin bank om tjänsten som kopplas till ert bankgironummer.

Olika banker har olika priser för detta. Kontrollera med er bank om vad som gäller.

Registrera det kundnummer ni får hos Bankgirot i arvodessystemet. Filen som skapas läses in i er internetbank som en KI-lönefil.

Nordea: Hämta filen från Fogis. Där ni anger kundnummer skriver ni sex valfria siffror. T.ex. 123456. Logga in på Nordea Business och välj: Betala; Filimport; Lön. Ladda upp filen och signera.

Swedbank och Sparbankerna: Teckna avtal med banken om tjänsten Lön via Bankgirot (KI). Servicebyrå är bankens egna. 
Logga in på internetbanken Företag och välj: Betala och Överföra – Filöverföringar. Klicka på Skicka ny fil. Följ instruktionen i internetbanken.

Jo, det kan man göra. Då får man skapa underlag i arvodessystemet och sedan lägga in det manuellt i sin egen internetbank och betala ut därifrån.

Ja, det finns stöd för Hogia Lön och Fortknox (PaXml).


SvFF arbetar på att utveckla stöd för Visma.

Använd rapporten "Domaruppdrag, utbetalda". Skriv in önskat datumintervall och ladda ner rapporten. Rapportering till Skatteverket får ske enligt information på www.skatteverket.se

Hantera matchen separat.

Attestera matchen som vanligt. I menyn Betala så väljer man matchen det gäller. Gå vidare till betalningsläget och välj "Manuell utbetalning". Markera matchen som Utbetald.
Gör ingen ny utbetalning till domaren.

Kontakta domaren och säg att vederbörande river sitt papperskvitto och att det digitala kvittot gäller.

Systemkrav

Windows 7 och senare
Microsoft Edge senaste versionen
Google Chrome senaste versionen
 
macOS 11 och senare
Safari version 11 och senare
Google Chrome senaste versionen
 
iOS
iOS 13 och senare
 
iPadOS
IPasOS 13 och senare
 
Android
Android 9 och senare